Lännen Media: Soini stöder militärt samarbete med USA, hbl.fi

Utrikesminister Timo Soini (Sannf) säger i en intervju för Lännen Media att han stöder ett bilateralt militärt samarbete mellan Finland och USA.

Soini anser att det ligger i Finlands intresse att ta väl vara på sin relation till USA som han beskriver som den enda supermakten i världen.

Också med tanke på Europa ser Soini transatlantiskt samarbete som mycket viktigt. Läs artikel