Försvaret av Sverige är inte en förhandlingsfråga

Den artikel ur Nya Tider som vi länkar till antyder att det kan hända någonting på värnpliktsfronten i Sveriges riksdag. Vad som kan förväntas från Annika Nordgren Christenssons utredning, som ska levereras under september, är i bästa fall ett tillskott av pliktuttagna för att täppa till akuta luckor i yrkeshären – efter en norsk-dansk modell. Det kan i alla händelser bli en temporär lösning – särskilt i Norge har ju svagheterna med rådande blandsystem kommit i blixtbelysning under detta år – och som ett steg på vägen mot en återställd värnpliktsarmé. Den skraltiga ”professionella” armén måste få tid att fasas ut.

En artikel i Svenska Dagbladet satte fingret på en verkligt öm punkt: yrkessoldaterna finns inte där när de behövs, exempelvis vid utryckningar i det civila samhället. Då gör sig den anställda personalen oanträffbar, eftersom den anser att ersättningen för sådana insatser är för låg! Den svenska försvarsmaktens möjligheter att utföra sina åligganden skulle alltså hänga på ett gott eller dåligt resultat i avtalsförhandlingar. Det är en fullständigt orimlig ordning. Skyddet av vårt svenska samhälle och den svenska nationen måste vara en medborgerlig skyldighet. Ett medborgarupprop för allmän värnplikt – stödd av en överväldigande befolkningsmajoritet enligt opinionsundersökningar – måste förberedas!