Bredberg: LT har fel om försvaret, Länstidningen

Tord Andersson (TA) resonerar i sin ledare den 16 augusti kring möjliga hotbilder mot Sverige och väljer att luta sig mot de som hellre påvisar terroristhotet, som det mest allvarliga.

Av någon anledning anser han att det är bättre att tro på erfarna civila tjänstemän med politisk bakgrund än professionella militärer med intresse för militärhistoria, och att vi står inför ett allvarligt terroristhot utesluter tyvärr inte andra allvarliga hot…

Jag anser att det är fullständigt solklart att politiker och militärer under senaste delen av 90-talet och fram till omkring 2010 gjorde en alltför blåögd bedömning av det framtida säkerhetsläget i vårt närområde. Man gjorde precis samma misstag (fast större) som man gjorde under senare delen av 1920-talet, då stora delar av försvaret avvecklades. Ett misstag vi fick äta upp genom att göra stora avsteg från vår neutralitet. En politik som våra grannländer än i dag anklagar oss för.

Det allra största och förmodligen irreparabla misstaget var att avskaffa värnplikten. Vi fick ett mycket mindre försvar till mycket större kostnad. Läs artikel och svar från Tord Andersson