Omdömen om Alliansfriheten.se

Tomas Magnusson, tidigare president  för International Peace Bureau : ”alliansfriheten.se blir mer och mer oumbärlig”.

Sune Olofson, före detta försvarsreporter och debattredaktör på Svenska Dagbladet: ”Viktig och saklig motvikt”.

Pierre Schori, tidigare kabinettesekreterare och biträdande utrikesminister: ”Alliansfrihet” är en oundgänglig informationskälla i vitala säkerhetspolitiska frågor. Här finner den intresserade fördjupning, sakkunskap och, inte sällan. friskt utmanande analyser.

Överste 1 gr. Jan Wickbom, före detta regementschef för I 19/P 5 i Boden samt ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien: ”Sveriges bästa försvarsblogg”.

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, och ordförande i Tro och solidaritet, på ulfbjereldblogspot.se: ” Nato-debatten kommer med stor sannolikhet att fortsätta. För den som vill samla argument till den militära alliansfrihetens försvar rekommenderar jag sajten Bevara alliansfriheten – Nej till Nato! (www.alliansfriheten.se) som är välskött och uppdateras regelbundet.”

Thage G Peterson, tidigare försvarsminister och riksdagens talman: ”Hemsidan har på kort tid lyckats spegla den viktigaste delen av den svenska debatten om alliansfriheten. Nämligen: hur kan Sveriges säkerhet bäst garanteras. Speglingen på hemsidan har skett utan ideologiska skygglappar åt vare sig höger eller vänster. Det är befriande i denna tid av alltmer upphetsade och högljudda krav på Nato-medlemskap. Nato-debatten främjas av saklighet. Inte av billiga personangrepp.”

Sven Hirdman, tidigare statssekreterare, krigsmaterielinspektör och ambassadör: ”En av de viktigaste frågorna för Sveriges säkerhetspolitik i nuvarande spända världsläge är om vi skall hålla fast vid vår militära alliansfrihet, som har tjänat oss väl i 200 år, eller söka medlemskap i Nato. För alla som vill sätta sig in i denna för Sveriges framtid så avgörande fråga är sajten alliansfriheten.se helt oumbärlig. På denna redovisas dagligen alla artiklar och andra kommentarer i media om Sveriges säkerhetspolitik och Nato. Flera unika inlägg görs också på sajten. Som sajtens namn säger talar de flesta inläggen för bevarande av svensk alliansfrihet, men den andra sidans argument redovisas också i sin helhet. En stor fördel med sajten är att den även återger alla viktigare inlägg från den motsvarande finska Nato-debatten.”

Olov Abrahamsson, politisk redaktör på Norrländska Socialdemokraten: ”Alliansfriheten.se spelar en viktig roll. Det är bra att det finns en motvikt till alla Nato-förespråkare i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten.”

Margareta Zetterström, författare: ”Jag gillar alliansfriheten.se skarpt. I rådande svenska opinionsklimat ger denna sajt de argument, aspekter och fakta som oftast lyser med sin frånvaro i de stora medierna. Och den gör det utan att vara programmatiskt Nato-fientlig eller Putinvänlig. En tillgång för alla som förespråkar fortsatt svensk alliansfrihet och nej till svenskt Nato-medlemskap.”