USA varnar: ”Sverige bör inte skriva under”, svd.se

Hotfulla ord kommer från USA till Sverige mitt under pågående utredning om regeringen ska skriva under FN:s kärnvapenavtal. Landets nedrustningsambassadör varnar för att “säkerhetssamarbetet hotas om Sverige skriver under”.

– Oacceptabla påtryckningar, säger Beatrice Fihn, chef för internationella kampanjen mot kärnvapen. […]

Nu sällar sig USA:s nedrustningsambassadör Robert Wood till de som vill påverka.– Sverige bör inte skriva under avtalet. Det kan få allvarliga följder för vårt säkerhetssamarbete som gäller många aspekter. Svenska regeringen är mycket medveten om detta, säger Robert Wood till SvD.

Han skräder inte orden om att följderna kan bli ett nekat Nato-medlemskap om det skulle komma på tal.

 – Om Sverige skriver under uppstår frågan vad som händer med ett eventuellt Nato-medlemskap – om Sverige skulle sträva efter det. Sverige har bett om vår åsikt, och vi har tydligt sagt var vi står, säger han och tillägger:– Jag respekterar att Sverige tar denna fråga på största allvar och vill utreda saken. Jag förstår om de bryr sig om nedrustning, men de bör också bry sig om sin säkerhetsrelation till USA.[…]

Beatrice Fihn, chef för den internationella kampanjen mot kärnvapen (ICAN) som fick Nobels fredspris förra året, är inte förvånad över de amerikanska påtryckningarna. Hon säger att “detta är amerikanernas sätt att hota och skrämma länder att inte skriva på avtalet”.

– Det är oacceptabelt av USA att hålla på såhär. Så här ser deras taktik ut. Vi är väldigt oroande över att Sverige faller för den här pressen, säger Beatrice Fihn. – Om Sverige inte skriver på avtalet kommer det att sända en mycket stark signal till Nordkorea, Ryssland och USA om att kärnvapen är okej. Då anser Sverige att kärnvapen ska vara lagliga, och att användandet av dessa massförstörelsevapen ska vara lagligt.

Hon menar att Sverige borde vara mer “rakryggat” och skriva under ett historiskt avtal för en fredligare värld, ett avtal som svenska regeringen dessutom hjälpt till att driva fram. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/usa-varnar-sverige-bor-inte-skriva-under-svd-se/
RSS

Veckans citat

Ståthållarämbetet, Kungl. Hovstaterna, har i dagarna givit ut skriften Bernadotteåret – Kungliga Slotten, med förord av kung Carl XVI Gustaf, vari han inledningsvis mycket klokt framhåller:

”Att känna sin historia hjälper oss att förstå vår samtid.”

Det historiska perspektivet återkommer bland annat i en artikel, ”Karl XIV Johan – Sveriges bästa rekrytering”, ur vilken vi citerar:

ETT LANDS HELA ÖDE hänger förstås aldrig på en enda person, men flera av Karl Johans beslut fick verkligen avgörande betydelse. Ta bara det faktum att Sverige idag är ett självständigt land. Det är inte så självklart som vi kanske tror.

Sverige befann sig under militärt hot. Det fanns en obestridlig logik i att rekrytera en av Napoleons egna marskalkar för att få fred med Frankrike. Sverige hade också nyligen förlorat sin östra rikshalva Finland, som hade varit en del av Sverige i 600 år, till Ryssland. Fattigt och sårbart kunde Sverige mycket väl ha blivit ett av de europeiska länder som styckades upp av dåtidens stormakter.

I en monter i Bernadottegalleriet på Kungliga slottet ligger Jean Baptiste Bernadottes franska marskalkstav, en påminnelse om vilken topprekrytering som Sverige gjorde den där gången för 200 år sedan. Den nye tronföljaren infriade nämligen förhoppningarna med råge. Han gjorde det bara inte som man hade förväntat sig. Istället för att attackera Ryssland och sluta fred med Frankrike gjorde han tvärtom.  Man kan se det som inledningen på den svenska neutralitetspolitiken.

I EMPIRESALONGEN i Kungliga slottets Stora gästvåning står två jätteurnor i porslin, gåvor från ryske tsaren. De är en påminnelse om att Karl XIV Johan lyckades med konststycket att sluta fred med Ryssland. Man kan säga att de symboliserar mer än 200 år av fred för Sverige.

Den nyblivne tronföljarens tal till rikets ständer var anmärkningsvärt icke-krigiskt:

Jag har sett kriget på nära håll, jag känner all dess gissel och det finns ingen erövring som kan trösta fosterlandet för dess barns utgjutna blod på främmande jord. Freden är en upplyst regerings enda ärofulla mål. Det är icke en stats utsträckning som gör dess styrka och självständighet. Det är dess lagar, dess handel, dess arbetsflit och framförallt dess nationalanda.”

Anders Björnsson har på den här  sajten skrivit om betydelsen av den Bernadottska politiken och dess tillkomst.

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/veckans-citat-46/
RSS

Klart med internationell militärövning 2021, svenska.yle.fi

Den stora och omdiskuterade internationella militärmanövern i Finland år 2021 är nu fastslagen. Beslut om övningen fattades på fredagen, då republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska utskott höll möte.

Vid mötet antogs beslutet att en omfattande internationell manöver ska hållas i samband med Försvarsmaktens nationella övning år 2021. Avsikten med manövern är att stärka Finlands försvarsberedskap, samt att praktisera mottagande av internationell hjälp och samarbetsförmåga.[…]

Försvarsminister Niinistö räknar med att Finland kunde ordna en manöver i samma storlek som den svenska storövningen Aurora 17. I övningen, som hölls i september 2017, deltog även Finland. Allt som allt medverkade 20 000 soldater från alla försvarsgrenar – markstyrkor, flyg och flotta. Siffran 20 000 man har nämnts även apropå den finländska manövern.

Överdirektör Janne Kuusela vid Försvarsministeriet säger att inbjudan kommer att gå ut till partnerskapsländerna i Europa och Nordamerika. Vilka länder som i slutändan deltar är ännu för tidigt att säga. Att Sverige deltar anses mer eller mindre klart. Försvarsminister Peter Hultqvist har redan tidigare meddelar om det svenska intresset för övningar i Finland. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/klart-med-internationell-militarovning-2021-svenska-yle-fi/
RSS

Lindberg, Mattis och folkrätten, Mats Björkenfeldt

Aftonbladets ledarsida legitimerar Anders Lindberg USA:s m.fl. raketanfall på Syrien.

Denna inställning öppnar upp för anarki och gör FN-stadgans våldsförbud meningslöst, vilket två av USA:s främsta folkrättsjurister just har påpekat:

”The ’illegal but legitimate’ defense has been tossed around since Kosovo.  It is often presented as a legal argument, but it is not. It is a claim that illegal behavior can nonetheless, in some circumstances, be legitimate. But legitimacy is in the eye of the beholder. If ’illegal but legitimate’ becomes an accepted principle, then the Charter’s limits become meaningless. Nations that do not share Western conceptions of legitimacy could justify uses of force based on their own conceptions of legitimacy. In short, ’illegal but legitimate’ implies no legal limits on the use of force.”

Lindbergs rättfärdiggörande av anarki bör mötas med ett kraftfullt avståndstagande.

Som framgår av bifogade länk pågår ett uppror bland amerikanska folkrättssakkunniga. De underkänner en argumentation som försvararna av västmaktsbombningarna, däribland USA:s försvarsminister, gärna tillgriper.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/lindberg-mattis-och-folkratten-mats-bjorkenfeldt/
RSS

Bad Legal Arguments for the Syria Airstrikes, lawfareblog.com

As we  before Trump’s announcement, there is no apparent domestic or international legal authority for the strikes. Although the United States has not offered a formal legal argument, a number of legal theories have been floated in recent days. We address them each briefly here. […]

The strike is necessary to enforce the prohibition on the use of chemical weapons. Each of the leaders of the three states that carried out the strikes last night—Trump, U.K. Prime Minister Theresa May, and President Emmanuel Macron of France—made some version of this argument in their statements to the public announcing the strikes. The problem with this argument is that the 1997 Chemical Weapons Convention, which is the central international legal instrument on the topic, provides an enforcement system that the three powers involved in last night’s airstrikes entirely bypassed. The Convention provides, first, for investigation by the experts from the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons—who were due to begin their investigation today (the OPCW has announced the deployment will proceed, though it is not clear if it will be delayed). Then, in situations of “particular gravity,” the Conference of the States Parties may bring a matter to the attention of the U.N. General Assembly and Security Council. Nowhere does the Convention provide for unilateral uses of force in response to a breach of the Convention. And if it had, there’s a good chance no state would ever have joined it. And putting the treaty to one side, there is no reason at all to think that any related “norm” prohibiting the use of chemical weapons can be enforced with force outside the Charter framework. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/bad-legal-arguments-for-the-syria-airstrikes-lawfareblog-com/
RSS

We have a moral duty to mistrust the government on Syria, spectator.co.uk

Almost two years have passed since Sir John Chilcot produced his 12-volume report on the lessons of the Iraq war.

We collectively promised to learn the lessons.

Last weekend it was as if the Chilcot report never happened. Britain, cheered on by a bellicose press and a largely docile Parliament, launched airstrikes that showed the same disregard for due process against which Chilcot warned. Remember what Chilcot told us: ‘The judgements about the severity of the threat posed by Iraq’s weapons of mass destruction – WMD – were presented with a certainty that was not justified.’[…]

It‘s true that Russia blocked a proposal to create a new joint UN OPCW investigative mechanism which would have a new and broader mandate to apportion blame for any attack it concluded had happened. But it was actually Syria and Russia who asked for the OPCW fact-finding mission.

This is extremely significant. Had we wanted independent verification on this occasion in Syria surely we ourselves would have demanded the OPCW send a mission to Douma. Yet we conspicuously omitted to ask for it.[…]

There are also question marks around the veracity of British and American assertions about the bombing raids. The US said it struck three known chemical weapons facilities in Syria – including at Barzeh and Jamraya outside Damascus. Yet the OPCW itself found these sites to have no chemical weapons as recently as last November.

In order to help prove the existence of chemical weapons, Theresa May said in her statement to Parliament on Monday that Asad’s helicopters were operating over Douma shortly before reports of a chemical weapons attack emerged. This was true, but completely irrelevant. Nobody disputes that bombings was occurring and that helicopters were in the area. The real question is, what was the payload? The alternative explanation of the incident offered by the Syrians is that conventional bombing caused it. The presence of helicopters is consistent with this explanation. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/we-have-a-moral-duty-to-mistrust-the-government-on-syria-spectator-co-uk/
RSS

FMV beställer nytt ledningsstödsystem, fmv.se

FMV har beställt ett nytt ledningsstödsystem till Försvarsmakten inför marinens kommande deltagande i Nato Response Force, NRF, under 2019.

Beställningen omfattar totalt fyra system:

  • två fartygssystem
  • ett utbildningssystem
  • ett landbaserat system

Detta ledningsstödsystem ska fungera i en internationell miljö för att planera och genomföra marina uppdrag tillsammans med andra nationer. I samband med detta har även en beställning gjorts på vidmakthållande av systemet under 2 år.

Ordervärdet är cirka 80 miljoner. Läs pressmeddelande

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/fmv-bestaller-nytt-ledningsstodsystem-fmv-se/
RSS

Forsvar til discountpris – går den også fremover? Peter Viggo Jakobsen, jyllands-posten.dk

Historisk set er der intet nyt under solen i det nye forsvarsforlig. Hovedambitionen er at få forsikringspolicen i Nato så billigt som muligt. Konsekvensen bliver konstante kompensationsudsendelser i tillæg til de nye afskrækkelsesmissioner, der vil presse personel og materiel hårdere, end godt er. […]

Forsvaret vil med forøgelsen af budgettet i det nye forlig ikke kunne løse begge opgaver samtidigt. Der er ressourcer nok til at støtte Nato-afskrækkelsen af russerne, men kapaciteten til også at støtte amerikanskledede operationer bliver forsvindende lille. Det er ikke noget problem for dansk militær sikkerhed. Danmark vil ikke blive angrebet udefra, så længe Nato består. Men det bliver et problem for forsvaret, fordi politikerne har svært ved at sige nej til USA. De vil presse personellet og materiellet til det yderste for at fastholde den goodwill og særbehandling, som de har vænnet sig til. Når telefonen ringer fra USA, vil Forsvaret også fremover blive bedt om at stille op. Det gør det hårdt at være forsvarschef, da man skal have hår nok på brystet til at sige fra, når politikerne forlanger indsættelser, der ikke er kapacitet til. Sker det ikke, brænder forsvaret sammen. Läs krönikan

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/forsvar-til-discountpris-gar-den-ogsa-fremover-peter-viggo-jakobsen-jyllands-posten-dk/
RSS

Start för Europeiska försvarsfonden, eur-lex.europa.eu

Kommittén (EESK) är fast övertygad om att det är nödvändigt att bygga upp en stark nyckelkapacitet för att stödja europeiska intressen. Denna måste fastställas av medlemsstaterna i enlighet med deras nationella försvarspolitik, europeiska mål och de skyldigheter som Natopartnerskapet medför. […]

När det gäller riktmärken är det viktigt att se den övergripande bilden, vilket innebär att man inte bara bör beakta medlemsstaternas nationella forskningsprogram utan också den utveckling som våra Nato-partner ligger bakom på olika områden.

EESK välkomnar att man utvecklar gemensamma standarder, och samtidigt undviker överlappningar mellan befintliga standarder, särskilt Natos. Med 178 olika identifierade vapensystem i Europa skulle en forskningsprioritering vara att fastställa gemensamma europeiska standarder och gränssnitt för att koppla samman de befintliga standarderna och gränssnitten så mycket som möjligt och förbereda de framtida systemen. Genom att följa sådana standarder skulle medlemsstaterna få råd att utveckla lösningar som är kompatibla i hela Europa. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/start-for-europeiska-forsvarsfonden-eur-lex-europa-eu/
RSS

Forsvarsdepartementet: Evenes skal brukes i krig, fremover.no

Tirsdag kveld kom Forsvarsdepartementet med en pressemelding som gjør det klart at Evenes flystasjon også skal brukes i såkalte høyintensitetssituasjoner. Sagt med andre ord: I krig. […]

Departementet har også presisert behovet for luftvern, et stadig tilbakevendende spørsmål knyttet til valg av Evenes som enebase.

– Evnen til å drive luftoperasjoner med F-35 og maritime patruljefly må understøttes og beskyttes fra baser. Kampfly og maritime patruljefly er sårbare når de står på bakken. Luftvern er et aktivt beskyttelsestiltak mot luftangrep, også fra langtrekkende presisjons­våpen. Luftvern er således viktig for Forsvarets evne til å drive luftoperasjoner i krise og væpnet konflikt. Läs artikel

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/forsvarsdepartementet-evenes-skal-brukes-i-krig-fremover-no/
RSS

Norges milits kriger mot Assad, klassekampen.no

 Norge skulle trene syriske opprørere til kamp mot Den islamske staten (IS). Nå kriger opprørerne mot regimet. Assad er hovedmålet, sier militsleder Muhannad al-Talla.

En opprørsmilits i Syria som Norge har trent og kriget med i kampen Den islamske staten (IS), har også vært i kamper med regimevennlige styrker. Nå kjemper militsen, som kaller seg Den revolusjonære kommandohæren (MaT), for regimeendring i Damaskus. Gruppa er også en viktig brikke i USAs kamp for å hindre iransk innflytelse i regionen. Det bekrefter flere syriske opprørskilder, inkludert øverstkommanderende for militsen, overfor Klassekampen.

I mai 2016 varslet Norge at norske soldater skulle sendes til Syrias naboland Jordan for å gi «trening, rådgiving og operativ støtte» til syriske opprørere i kampen mot IS. Oppdraget var del av den USA-ledede Operation Inherent Resolve. I juni samme år ga Stortinget grønt lys til at de norske soldatene også kunne rykke inn i Syria som del av oppdraget. Muhannad al-Talla, øverstkommanderende i militsen MaT, sier i dag at hans gruppe ble trent av nordmenn i Tanf sørøst i Syria, der USA har en base.

– De trente oss her på basen, sier han til Klassekampen på telefon fra Tanf. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/norges-milits-kriger-mot-assad-klassekampen-no/
RSS

OPCW’s Nobel puts unshowy agency with striking success record in spotlight, theguardian.com

Vi publicerar här en artikel i Guardian från 2013 om inspektioner för avveckla kemiska vapen.

In 16 years, the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons has overseen the destruction of over 80% of declared stockpiles. […]

The absence of publicity has helped the OPCW go about its business with a quiet but striking efficiency. Since its founding in 1997, it has overseen the elimination of over 80% of the world’s declared chemical weapons stocks, starting with a bunker full of mustard gas and arsenic-based chemicals left behind by the communist regime in Albania.

The entire stockpiles of India and South Korea have also been destroyed, as well as almost all of Muammar Gaddafi’s stocks in Libya, and well over 90% of the vast US arsenal. Russia’s – an ever bigger relic from the cold war – is two-thirds of the way to oblivion, and the OPCW is working on dismantling weapons left behind by Japan’s wartime occupation of China.

In terms of disarmament it is one of the world’s biggest achievements. Almost a century ago, in the trenches of the first world war, chemical munitions threatened to be the harbingers of an awful future. Saddam Hussein’s use of them against Iran and then against Kurdish civilians in Halabja in 1988 were a reminder of their indiscriminate nature, as were the haunting pictures of rows of white-shrouded corpses of children after the attacks in Ghouta, Damascus, in August. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/opcws-nobel-puts-unshowy-agency-with-striking-success-record-in-spotlight-theguardian-com/
RSS