Utvalg om Libya-bombing: Politikerne hadde «svært begrenset» kunnskap, nrk.no

Rapporten om Norges deltakelse i Libya er tydelig i sin konklusjon: Norge hadde for liten kunnskap om situasjonen i landet.

Et av hovedfunnene i rapporten er at norske myndigheter hadde i liten grad en egen, selvstendig forståelse av situasjonen i Libya før den endelige beslutningen om å gå inn i konflikten ble truffet.

Til NRK sier Petersen at norske myndigheter baserte seg på FNs sikkerhetsråds vurdering av situasjonen i landet.

– Selv om norske myndigheter ikke hadde en egen, selvstendig oppfatning av dette, kunne lene de seg tungt på hvordan hele verdenssamfunnet oppfattet situasjonen, sier han til NRK. […]

I rapporten kommer det fram at norske myndigheter var klar over at regimeendring var en mulig konsekvens av den militære operasjonen.

– Utvalget mener det var åpenbart at andre allierte hadde regimeendring som mål, og at norske myndigheter kjente til dette, står det i rapporten.

Dette ble imidlertid lite problematisert fra norsk side, ifølge utvalget, som mener mangelen på skriftlige kilder har gjort det vanskelig å vurdere dette. […]

SV-leder Audun Lysbakken sier til NRK at rapporten «endelig» har ført til mer åpenhet rundt Libya-krigen.

Han skulle ønske at rapporten som ble overlevert i dag var mer kritisk.

– Særlig gjelder det Nato sitt misbruk av FN-mandatet som jeg ikke synes problematiseres slik det burde. Nato gjorde denne krigen til en krig for regimeendring, selv om det FN hadde sagt ja til var en intervensjon for å beskytte sivile, sier han til NRK. Läs artikel

Utredningens rapport finns att läsa här.

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/utvalg-om-libya-bombing-politikerne-hadde-svaert-begrenset-kunnskap-nrk-no/
RSS

Professor mener Libya-krigen var bygd på en løgn, aftenposten.no

– Mediene og neokonservative politikere hevdet at Muammar Gaddafi bombet sitt eget folk, at han benyttet afrikanske leiesoldater, og at byen Benghazi sto overfor et folkemord. Nå vet vi at alt dette var løgn, sier Tunander, som er professor emeritus ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

– I praksis støttet Norge og andre allierte opp om rasistiske islamister som drepte afrikanere og tvang flere hundre tusen svarte til å flykte fra Libya, sier han til NTB.

Daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap), som høstet stor anerkjennelse i Washington for Norges Libya-bidrag, ble siden generalsekretær i NATO. Han har avvist all kritikk.

– Den norske ledelsen skjønte ikke hva den ga seg inn på, men er likevel ansvarlig for sine handlinger, mener Tunander. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/professor-mener-libya-krigen-var-bygd-pa-en-logn-aftenposten-no/
RSS

Don’t Fear the Russian Military, theatlantic.com

Mark Galeotti

The week-long exercises, which kicked off yesterday, are intended as a show of might. But the country is in no position to wage a real conflict.

The headline figures for Russia’s Vostok (or “East”) military exercises, which began yesterday, are dramatic: 300,000 soldiers, 36,000 tanks and other vehicles, 80 ships, and 1,000 aircraft operating across more than half the country. That’s double the size of the British armed forces. It’s also twice the size of the last Vostok war games, held back in 2014. As if that weren’t enough, some 3,200 Chinese troops and 30 aircraft are also involved, along with a small Mongolian force. […]

This exercise is part of what I have called “heavy-metal diplomacy”: Russia’s use of its military to overawe and misdirect the West. We’ve seen this kind of undiplomatic diplomacy at work in Europe, where Moscow has responded to debates in Sweden and Finland about joining nato with war games simulating Russian invasions. We also see this sort of diplomacy at work in the numbers game Vladimir Putin plays. […]

Yet Putin is aware that the objective indicators do not help him make his case that Russia, with an economy smaller than that of Texas, should be treated as one of the great world powers. Instead, he relies on bluff and bluster, theater and shadow play. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/dont-fear-the-russian-military-theatlantic-com/
RSS

Norge, USA og folkeretten, dagsavisen.no

Minda Holm

Når det gjelder USA og folkeretten, er problemet ikke så mye Trump, som at USA konsekvent bryter de verdiene de selv forfekter. […]

Da USA, Frankrike og Storbritannia bombet Syria i april, uttrykte Norge «forståelse» for angrepet, men regjeringen hadde ikke utredet om angrepet var et brudd på folkeretten. NATO ga sin fulle støtte. Folkerettseksperter, også norske, påpekte at angrepet var et brudd på folkeretten og FN-pakten. […]

Muligheten for å utvikle en sedvane rundt «Responsibility to protect», altså inngripen for humanitære hensyn, ble skjøvet lenger unna etter at prinsippet ble brukt i Libya gjennom FNs sikkerhetsråd i 2011. Koalisjonsstyrkene brøt løftet om at inngripenen ikke skulle brukes til regimeendring. Den prosessen var Norge som kjent en del av, og sett i ettertid er det langt fra tydelig om avsettelsen av Gadaffi var det moralsk riktige valget. Läs artikel

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/norge-usa-og-folkeretten-dagsavisen-no/
RSS

Nya regler kan sänka Saabs försäljning, svd.se

Omkring 1 500 jobb i försvarsindustrin försvinner om Sverige inför de föreslagna nya reglerna för efterkontroll av vapenexport. Det hävdar Saab som står bakom samtliga de vapensystem som påverkas av reglerna. Dessutom beräknas bolaget tappa mellan 3 och 4 procent av sin försäljning. […]

I praktiken är det försäljningen av fem väl spridda vapensystem som skulle påverkas. Det handlar om granatgeväret Carl-Gustaf, pansarvärnsvapnen AT4 och NLAW (robot 57), pansarvärnsroboten RBS 56 samt luftvärnssystemet RBS 70. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/nya-regler-kan-sanka-saabs-forsaljning-svd-se/
RSS

Trump official John Bolton declares International Criminal Court ‘dangerous’ and ‘dead to’ America, independent.co.uk

National Security Advisor to Donald Trump, John Bolton, has said the International Criminal Court (ICC) is “dead to us” in his latest speech.

He labelled the court as “illegitimate” and “for all intents and purposes, the ICC is already dead to us”.

Mr Bolton, who has long held an unfavourable view of the court, who was speaking at a meeting of the Federalist Society, a conservative group based in Washington DC, said the ICC was “ineffective, unaccountable, and indeed outright dangerous”. […]

Mr Bolton said the court’s statute had “glaring, significant flaws” and ”constituted an assault on the constitutional rights of the American people and the sovereignty of the US”.  Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/trump-official-john-bolton-declares-international-criminal-court-dangerous-and-dead-to-america-independent-co-uk/
RSS

NATO satser på en stor militærøvelse i Norge. Det er ikke tilfeldig, aftenposten.no

Frank Rossavik

Er saken stor nok, spør vi journalister ofte når vi vurderer hva vi skal skrive om. Trident Juncture er bokstavelig talt en stor sak: 40.000 allierte soldater og annet personell skal i sving under den største militærøvelsen i Norge siden 1984.

Øvelsen er viktig for Norges sikkerhet. Forsvaret her til lands vil være helt avhengig av bistand fra NATO om «noe» skulle skje.

I motsetning til hva mange nok tror, er det ingen automatikk i at Norges allierte trår til.

NATO-traktatens artikkel fem sier at et væpnet angrep på ett land skal anses som et angrep på alle. Når et slikt er konstatert, skal alliansen ta «skritt som den anser for nødvendig, derunder bruk av væpnet makt». Med andre ord: Det kan bli et spørsmål om det som har skjedd, er et militært angrep. I en komplisert verden med mange typer krigføring, er tolkningen ikke alltid opplagt. Vil en situasjon i Finnmark, som ligner Russlands intervensjon i Øst-Ukraina, bli regnet som et væpnet angrep?

Normalt vil svaret antagelig være ja, men det kommer an på hvordan de allierte ser på den sikkerhetspolitiske situasjonen generelt og hvor store ressurser som trengs andre steder. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/nato-satser-pa-en-stor-militaerovelse-i-norge-det-er-ikke-tilfeldig-aftenposten-no/
RSS

Farligt leka med eldar på politikens ytterkanter, vk.se

Ola Nordebo

[…] Sverige bör hålla sig utanför Nato, men återupprusta det egna försvaret.

Erkänn att den svenska ekonomin är skadligt beroende av en extremt svag krona och en på sikt ohållbar stimulanspolitik, och tala klarspråk med väljarna om de problem som hotar.

Reformera och frigör upphovsrättslagstiftningen så att den passar för kunskapsdelning i det nya, förhoppningsvis fortsatt fria informationssamhället. Säg nej till ökad övervakning och avlyssning av digitala och fysiska miljöer. Ge Edward Snowden asyl i Sverige. Upprätthåll konkurrensen i det digitala samhället och krök inte rygg inför jättebolag som Google, Facebook och Amazon. Läs krönikan

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/farligt-leka-med-eldar-pa-politikens-ytterkanter-vk-se/
RSS

General Lindberg: Nationella utgångspunkter försvarssamarbetets grund, puolustusvoimat.fi

Vårt försvarssamarbete grundar sig alltid på våra egna nationella behov. Dess målsättning är utvecklandet av Försvarsmaktens samverkansförmåga med utvalda kompanjoner, konstaterade kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg i sin hälsning vid öppnandet av 226:e Nationella försvarskursen i Helsingfors.[…]

Finlands medverkan i operationer och motsvarande verksamhet utstakas och besluts alltid enskilt från fall till fall på basis av den nationella lägesbedömningen och lagenligheten. Vid sidan av intensifierandet av försvarssamarbetet i olika fora bör givetvis upprätthållandet och utvecklandet av nationella försvaret fortsätta. Det nu pågående försvarssamarbetet ersätter inte den nationella militära förmågan, sammanfattade Lindberg. Läs talet

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/general-lindberg-nationella-utgangspunkter-forsvarssamarbetets-grund-puolustusvoimat-fi/
RSS

ÖB har inte råd med markstyrkor

Lars-Gunnar Liljestrand

Två finska förvarsdebattörer, Charly Salonius-Pasternak och Robin Häggblom, skrev den 6 september på svd.se att Sverige kan komma att svika Finland om det svenska försvaret inte får ökade anslag.

De refererar till ÖB som krävt ytterligare 18 miljarder kronor i tillskott mellan 2018 och 2021.

Författarna är mest oroade för att det blir ett militärt vakuum, inte främst i Sverige, utan i de bägge ländernas närområde. Sverige kan inte upprätthålla skyddet av transporter i Östersjön, vi blir en mer lättviktig partner i militärt samarbete och övningsverksamheten med Finland kan komma dras ned. Det är säkert en riktig bedömning, liksom att Sveriges ”de facto-suveränitet och utrikespolitiska manöverutrymme minskar”.

Författarna förbigår dock att de finansiella problemen för försvaret beror på snedfördelningen av resurser. Det är de dyra vapensystemen som JAS, ubåt A26, kustkorvetter och nu inte minst Patriot som hela tiden medför ökade kostnader och förskjutna tidplaner. Detta tvingar ÖB att dra ned på markstyrkorna och övningar med markstyrkor.

Läs merÖB har inte råd med markstyrkor

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/ob-har-inte-rad-med-markstyrkor/
RSS

De olika brödrafolken

Anders Björnsson

Försvarshögskolan, Totalförsvarets Forskningsinstitut, Kungl. Krigsvetenskapsakademien har alla blivit sambandscentraler för den svenska Nato-lobbyns ihärdiga propagandaverksamhet. Det finns ytterligare ett antal inrättningar av den sorten. Det har fått till följd att den försvars- och säkerhetspolitiska debatten i Sverige har kommit att präglas av en kolossal ensidighet. Grupptryck gör att personer med avvikande uppfattningar rättar in sig i ledet.

Läs merDe olika brödrafolken

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/de-olika-brodrafolken/
RSS

Den uteblivna försvarsdebatten, ystadsallehanda.se

Hodder Stjernswärd

Låt mig nu i valdebattens sista glödande minut en gång beröra försvaret. Om detta har det varit moltyst.

Tydligen har genom ett slags tyst överenskommelse partierna emellan försvaret behandlats lika med noll. Mod, intresse och kunskap har saknats. Ändå är försvaret av ett fritt land som Sverige en av förutsättningarna för att vi som fri och demokratisk nation skall kunna gå till val den 9 september. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/den-uteblivna-forsvarsdebatten-ystadsallehanda-se/
RSS