Bonus klar för Trump – svenska vapnet fyller akut hål i amerikansk arsenal, di.se

Ett svenskt supervapen mot stridsvagnar står inför ett genombrott värt miljarder, då den amerikanska armén vill köpa tusentals Bonusgranater från BBofors. Förhandlingar pågår och en första beställning väntas inom , kan Di berätta. (Citerat ur Di.se 12 juli)

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/bonus-klar-for-trump-svenska-vapnet-fyller-akut-hal-i-amerikansk-arsenal-di-se/
RSS

Brussels Summit Declaration, nato.int

Anm: Nedan finns slutdeklarationen från Nato-mötet. Enhälligt undertecknad ( även av president Trump).

We, the Heads of State and Government of the 29 member nations of the North Atlantic Alliance, have gathered in Brussels at a time when the security of our nations and the rules-based international order are being challenged.  NATO will continue to strive for peace, security, and stability in the whole of the Euro-Atlantic area.  We are united in our commitment to the Washington Treaty, the purposes and principles of the Charter of the United Nations (UN), and the vital transatlantic bond.  We are determined to protect and defend our indivisible security, our freedom, and our common values, including individual liberty, human rights, democracy, and the rule of law.  NATO remains the foundation for strong collective defence and the essential transatlantic forum for security consultations and decisions among Allies.  The Alliance will continue to pursue a 360-degree approach to security and to fulfil effectively all three core tasks as set out in the Strategic Concept: collective defence, crisis management, and cooperative security.  NATO is a defensive Alliance.  NATO’s greatest responsibility is to protect and defend our territory and our populations against attack.   Any attack against one Ally will be regarded as an attack against us all, as set out in Article 5 of the Washington Treaty.  We will continue to stand together and act together, on the basis of solidarity, shared purpose, and fair burden-sharing. […]

We reaffirm our unwavering commitment to all aspects of the Defence Investment Pledge agreed at the 2014 Wales Summit, and to submit credible national plans on its implementation, including the spending guidelines for 2024, planned capabilities, and contributions.  Fair burden sharing underpins the Alliance’s cohesion, solidarity, credibility, and ability to fulfil our Article 3 and Article 5 commitments.  We welcome the considerable progress made since the Wales Summit with four consecutive years of real growth in non-US defence expenditure.  All Allies have started to increase the amount they spend on defence in real terms and some two-thirds of Allies have national plans in place to spend 2% of their Gross Domestic Product on defence by 2024. Läs hela deklarationen

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/brussels-summit-declaration-nato-int/
RSS

NATO Heads of State and Government take decisions to keep North America and Europe safe and secure, nato.int

Allied Heads of State and Government met in Brussels on Wednesday (11 July 2018) and agreed to further strengthen NATO’s defence and deterrence, step up its role in the fight against terrorism and share the burden of security more fairly. Speaking on the first day of the Summit at NATO Headquarters, Secretary General Jens Stoltenberg said, “The decisions we have made today show that Europe and North America are working together. NATO is delivering and we are determined to keep our almost one billion citizens safe and secure.”[…]

Allied leaders decided to launch a new NATO training mission in Iraq, with several hundred trainers, and to increase support for Jordan and Tunisia. These initiatives will help them counter terrorism and maintain stability. The Secretary General announced that NATO’s Hub for the South is now fully operational. The facility in Naples, Italy, will help the Alliance monitor and respond more effectively to challenges in the Southern region.

The Secretary General reiterated the importance of fairer burden-sharing in the Alliance and he confirmed that all Allies are increasing defence spending. This year, eight nations have committed to devote at least 2% of GDP on defence and a majority of Allies have plans to do so by 2024. Mr. Stoltenberg also said that, based on the national plans of European Allies and Canada, it is expected $266 billion extra will be spent on defence between now and 2024. “So we have turned the tide but we need to do more. This is about fairness, this is about our credibility and, above all, this is about our security in a more unpredictable world,” said the Secretary General. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/nato-heads-of-state-and-government-take-decisions-to-keep-north-america-and-europe-safe-and-secure-nato-int/
RSS

It’s Time to Disrupt NATO, thenation.com

Benjamin Schwarz

NATO summits customarily amount to public-relations lovefests, in which sonorous communiqués declaring the vitality of the “Atlantic community” obscure what has become the increasingly dangerous moves of the US-dominated military pact. But President Trump, no surprise, promises to make this summit uncharacteristically uncomfortable and potentially rancorous. The issue for progressives is that, mostly inadvertently and largely for the wrong reasons, Trump will be disrupting an established pattern sorely in need of disruption and provoking hard questions about the justifications for and perils posed by NATO and the related dangerous course of US-Russia relations. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/its-time-to-disrupt-nato-thenation-com/
RSS

Rystende uttalelser om grunnen til at Norge bombet Libya, abcnyheter.no

– Norges bidrag i krigen mot Libya skjedde for å gjøre Stoltenberg-regjeringen lekker for USA. Han hadde ennå ikke blitt invitert til Det Hvite Hus. Det skjedde etter Libya-operasjonene.

Det sa oberstløytnant og forsker ved Forsvarets Høgskole, Tormod Heier, etter fredag å ha hørt den libyske menneskerettighetsaktivisten Asma Khalifas historie fra bakken, om da Norge og andre Nato-land i 2011 satte inn voldsomme bombeangrep på diktatoren Gaddafis Libya.

Det skjedde på et seminar om Norges deltakelse i Libya-bombingen i regi av Rødts stortingsgruppe. Arrangementet fant sted kort før det regjeringsoppnevnte utvalget som skal vurdere Norges bidrag til operasjonene i Libya, skal legge fram sin rapport.

Nato-bombingen av Libya i 2011, der Norge sto i spissen for å bombe også tettbygde strøk, ble besluttet av Stoltenberg-regjeringen på grovt feilaktige premisser, hevder Heier og professor emeritus i oljeøkonomi, Øystein Noreng. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/rystende-uttalelser-om-grunnen-til-at-norge-bombet-libya-abcnyheter-no/
RSS

I Nato-tider – liberalism och nationalism

Anders Björnsson

Nationalismen är en produkt av det liberala tänkandet. Den var riktad mot det dynastiska härskandet som ledde till oavlåtligs krig mellan koalitioner av furstar och suveräner. Efter urladdningarna under Napoleonkrigen, som var en serie imperialistiska erövringskrig, inträdde ett tillstånd av relativ fred i Europa under ett hundra år. Det är en period som har kallats nationernas århundrade, eftersom den såg uppkomsten av ett antal nya nationalstater i Europa. Flera av Europas stater skaffade sig eller utökade sitt antal av kolonier under samma epok, vilket resulterade i nationella frigörelsesträvanden i tredje världen under följande sekel. Woodrow Wilsons 14 punkter i första världskrigets slutskede var en nationalliberalismens höga visa, visserligen aldrig sjungen till sluttakten.

Läs merI Nato-tider – liberalism och nationalism

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/i-nato-tider-liberalism-och-nationalism/
RSS

Sverige före den 9 april, kkrva.se

Olof Santesson

Recension av : Kriget kommer! Den hemliga svenska krigsplanläggningen under vinterkriget 1939–1940, författare: Arvid Cronenberg,
förlag: Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks förlag,

Nittiofyra år gammal har ledamoten Cronenberg levererat en beredskapsanalys från sin skrivmaskin. På litet mer än hundra sidor, inklusive ett generöst tilltaget bild och karturval, berättar han om den svenska krigsplanläggningen fram till och under de tre månader 1939–40 när med Finlands
vinterkrig andra världskrigets ofärd först drabbade Norden. På nytt får vi historien om hur ett litet land med stora brister i sitt försvar försökte förhålla sig när dess granne drogs angreps av en stormakt; kanske är det något som går igen tre kvarts sekel senare.

Det är inte att begära att läsaren ges en uppseendeväckande annorlunda version av vår säkerhets- och militärpolitik före tyskarnas anfall på Danmark och Norge den 9 april 1940 då Sverige blev inringat. Den påläste känner igen sig, det må gälla 1927 års försvarsplan, försvarsbeslutet 1936, 1937 års
provisoriska krigsorganisation, planeringsinsikten om det nya krigsfallet Tyskland, 1939 års allmänna försvarsplan, Ålandsfrågan, Stockholmsplanen, Finlandaktivismen och 2. armékårens uppmarsch vid Finlandsgränsen i norr, inledd dagarna före jul 1939. Andra kan med hjälp av vår störste militärhistoriske forskare på området ta till sig vad som är värt att känna till om centrala frågeställningar. På köpet får de glimtar av beredskapsandans födelse, personalvård och krigspermissioner när sådant var nytt. Läs recensionen

 

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/sverige-fore-den-9-april-kkrva-se/
RSS

Hvorfor dilte etter Trump? aftenposten.no

John Berg Major (R) forsvarsanalytiker

[…] Trumps sammenligning av forsvarsbudsjettene halter fordi han unnlater å nevne den store ubalansen i USAs favør i kjøp av forsvarsmateriell. Europeiske NATO-lands kjøp hos amerikansk forsvarsindustri gir store inntekter, sikrer mange arbeidsplasser og genererer grunnlag for forskning og teknologiutvikling som ytterligere befester USAs grep på markedet.

Vi har også flere eksempler på at når europeisk forsvarsindustri en sjelden gang vinner store kontrakter i USA, endrer amerikanerne reglene og kjører nye konkurranser der amerikanske konkurrenter vinner. Hvorfor bruker ikke blant annet Aftenposten informasjonen avisen har fått? Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/hvorfor-dilte-etter-trump-aftenposten-no/
RSS

Försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland, MoU, defmin.fi

Respecting the long-standing security and defence policy cooperation that exists between Finland and Sweden and wishing to continue and further develop the relation in the field of defence;
Recognizing that the Participants share common geostrategic interests and views on the security challenges and that a strengthened bilateral defence cooperation is of mutual benefit;
Wishing to contribute to the security in Europe and the steadfast enhancement of stability in the Baltic Sea Region, as well as to international peace and security;
Noting that the ability to act jointly also raises the threshold against incidents and armed attacks;
Aiming to increase operational effect and to optimise the use, sustainability and development of the Participants’ defence capabilities; […]

Mål:

1.The defence cooperation between the Participants aims at strengthening the defence capabilities of the Participants, creating prerequisites for combined joint military action and operations in all situations, and to further common interests in the defence domain, including strengthening the security of the Baltic Sea region.
2. The Participants will achieve increased operational effect through combined use of resources, increased interoperability, increased capability to act jointly both domestically and internationally and a closer dialogue on common security interests and challenges.
3. The defence cooperation covers peace, crisis and war. No predetermined limits will be set on deepening the bilateral defence cooperation. This MoU does not contain mutual defence obligations. Execution of bilateral military action and operations is subject to separate national decisions.
4. The defence cooperation includes all levels of the Participants defence, the policy and military levels including the strategic, operational and tactical level. Läs MoU

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/forsvarssamarbetet-mellan-sverige-och-finland-mou-defmin-fi/
RSS

Sosialistisk Venstreparti (SV) , program för försvaret, sv.no

SV ønsker et sterkt nasjonalt forsvar.  Heller enn å bruke pengene på jagerfly med en totalkostnad på 270 milliarder, og et forsvar innrettet mot å delta i internasjonale NATO-ledede kriger, ønsker SV et forsvar innrettet mot å forsvare Norge.

SV ønsker å utvikle en hær som innebærer små, fleksible enheter som kan forflytte seg raskt. Dette innebærer en styrking av hæren og Heimevernet, og tilstedeværelse i hele landet. Sjøforsvaret er også vesentlig for suverenitetshevdelse i Nord-Norge.

Vi ønsker å sende de amerikanske soldatene på Værnes tilbake, og hindre norsk deltagelse i NATOs rakettskjold, for å hindre eskalering mot Russland. Läs programmet

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/sosialistisk-venstreparti-sv-program-for-forsvaret-sv-no/
RSS

12 000 rekryter inleder sin militärtjänstgöring i dag, svenska.yle.fi

600 av de nya beväringarna är kvinnor. Först på schemat för rekryterna är den åtta veckor långa grundutbildningen.

12 200 stycken är de exakt, varav den överväldigande majoriteten, 9500, traskar in i arméns tjänst, det vill säga landstyrkorna. De kvarvarande närmare tretusen fördelas på marinen, flygvapnet och gränsbevakningen.

Björneborgs brigad tar emot flest rekryter, följt av Kajanalands brigad och Karelens brigad. De får alla ett par tusen rekryter. Finlandssvenska Nylands brigad i Ekenäs tar vanligtvis emot cirka 700 rekryter per kontingent. I januari var de 650.

Tjänstgöringen för beväringarna är i dag 165, 255 eller 347 dagar.

En av de nya rekryterna är popidolen Robin Packalén, som i går överraskningsuppträdde på Ruisrock tillsammans med Sunrise Avenue. “Man ska inte tappa bort sitt stormgevär” rådde sergeanten i reserven, bandets sångare Samu Haber. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/12-000-rekryter-inleder-sin-militartjanstgoring-i-dag-svenska-yle-fi/
RSS

Nya rekryter anländer till garnisonerna, puolustusvoimat.fi

[…] Tjänstgöringen inleds med den åtta veckor långa grundutbildningsperioden. Under de första veckorna får beväringarna lära sig grunderna i att på ett säkert sätt verka som enskild soldat och stridspar. Grundutbildningsperioden är till innehåll och genomförande identisk vid alla utbildningsgrenar. Under grundutbildningsperioden utvärderas också lämplighet för special- och ledarskapsutbildningen och de första konditionstesten genomförs.

I slutet av grundutbildningsperioden görs de slutliga urvalen för manskaps- och underofficersutbildningarna. Samtidigt bestäms också den slutgiltiga tjänstgöringstiden: 165, 255 eller 347 dygn.

Specialutbildningsperiodens utbildning ger beredskap att verka som del i utbildningsgrenens grupp och pluton. Utbildningsnivån utvärderas vid en utbildningsgrenexamen.

Trupputbildningsperioden utbildar beväringarna att verka i sina krigstida uppgifter. Trupputbildningsperioden är utbildningens funktionella och kunskapsmässiga höjdpunkt. De viktigaste strids- och skjutövningarna sker under trupputbildningsperioden. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/nya-rekryter-anlander-till-garnisonerna-puolustusvoimat-fi/
RSS