Ex-ambassadörer av diametralt olika åsikt, hbl.fi

Hannu Himanens bok väcker stort intresse bland utrikespolitiska experter och tidigare diplomater. De tidigare Moskvaambassadörerna är helt av olika åsikt om Finland ska gå med i Nato. En inte obetydlig del av Finlands Natodebattörer deltog i Hannu Himanens boksläpp. Närmast Himanen hade kända Natoförespråkare som minister Jaakko Iloniemi och historikern och statsvetaren Jukka Tarkka bänkat sig och längst bak i salen satt Himanens företrädare på posten som ambassadör i Moskva, René Nyberg och Heikki Talvitie som tidigare har uttalat sig mot att Finland ansluter sig till Nato.

– Det är bra att Hannu Himanen har skrivit en bok i egenskap av före detta ambassadör i Moskva, men i Natofrågan är jag av totalt motsatt åsikt, säger Heikki Talvitie och tillägger att han ändå är på god fot med Himanen.

– Jag respekterar hans åsikt också om jag inte delar den.

Där Himanen säger att Finlands säkerhetspolitiska sits och säkerhetsläget kring Östersjön skulle må bra av att Finland går med i Nato anser Talvitie som har kritiserat EU:s sanktioner mot Ryssland och som länge var ordförande för Samfundet Finland-Ryssland, att det är precis tvärtom. Läs artikel

Margot takes on the lead in Barents, thebarentsobserver.com

We will seek to keep tensions low and promote good cooperation in the region, the Swedish Foreign Minister says as she takes over the chair of the Barents Euro-Arctic Council…

«Everything is influenced by what is going on in the world and our relations to Russia are affected by what is going in Ukraine and by the positions taken by the respective countries», Wallström says to the Barents Observer.

«But what we do value the most is the opportunity to meet here with a fundamentally constructive tone and in a constructive atmosphere, with a will to cooperate and solve concrete problems.»

«When we invest in this, when we show that we find it important, then we also show that we want it to be a peaceful region with a peaceful development», she says. Läs artikel

 

På denne broen blir det krig, forsvaretsforum.no

Trident Juncture vil samle 35 000 soldater fra Nato-landene som er med. Øvelsen vil foregå fra Orkanger i nord til Østerdalen i sør. Også nasjoner utenfor Nato bidrar med soldater til øvelsen, enten gjennom Partnership for Peace eller andre samarbeidsordninger.

– Vi skal delta med 2500 soldater i en multinasjonal brigade med amerikanske og finske styrker, forteller major Åke Palm som er øvingsansvarlig for svenskene.

– Formålet med rekognoseringen, er jo blant annet for å se hvor og hvordan vi kan ta oss frem med vårt utstyr. Vi har med alt fra Leopard stridsvogner til tyngre hjulgående kjøretøy. Hva tåler broene? Hvor skal vi slå leir? Hvor skal hovedkvarteret være, og hvor skal vi angripe. Vi har en mengde spørsmål vi må finne svar på i god tid før øvelsen, forteller han.

Tiden på året i oktober og november neste år vil være en utfordring, erkjenner Palm. Han tenker da spesielt på hvilke spor de setter igjen i naturen, på private jorder og lokalveier.

– Vi legger frem en ønskeliste, der vi ser hvor vi burde ha tilgang under øvelsen. Dette gir vi så til den norske øvingsledelsen, slik at de gjør nødvendige avklaringer, blant annet med grunneiere, forteller Palm og hans to kolleger Johan Edman og Jan-Åke Andersson fra 2. brigadestaben. Alle tre understreker at støtten de får av nordmennene er stor.

– Den er helt formidabel. Heimevernet, øvingsledelsen, Statens vegvesen og mange andre har bidratt. Det hjelper veldig, sier de tre svenske majorene. Läs artikel

Paavo Väyrynen hoppfull – övertygad om att han blir president, hbl.fi

Europaparlamentariker Paavo Väyrynen försöker samla in de 20 000 namn som behövs för att ställa upp i presidentvalet via en valmansförening. Går det inte vägen, återvänder Väyrynen i vår från Europaparlamentet i Bryssel till riksdagen…
Väyrynen är missnöjd med hur president Sauli Niinistö har lett landet under sin första period och tycker att Finland under Niinistös tid har bedrivit en utrikespolitik som har gjort Finland allt mer allierat. Särskilt grämer Väyrynen sig över att Finland har slutit ett värdlandsavtal med Nato och tillsammans med Frankrike propagerar för ett gemensamt EU-försvar, vilket i slutändan gör EU till en militärpakt och Natos europeiska pelare.

Väyrynen kallade på torsdagsmorgonen till en presskonferens där han tillkännagav sina planer och gav ut boken Suomen linja 2017 (Finlands linje 2017). Han passade också på att kritisera EU och euroområdet.

– EU håller på att utvecklas mot en federation och därför borde presidentkandidaterna klart säga hur de tänker försvara vår nationella suveränitet. Läs artikel

Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras, regeringen.se

Utredningen om amerikansk inresekontroll på Arlanda (Preclearanceutredningen) har haft i uppdrag att föreslå hur de svenska bilaterala avtalen med Förenta staterna om amerikansk inresekontroll på Arlanda flygplats, alltså det som med en amerikansk term kallas preclearance, ska genomföras i svensk rätt och lämna nödvändiga författningsförslag…

För att genomföra avtalen om amerikansk inresekontroll på Arlanda flygplats föreslår utredningen två nya författningar och att ändringar görs i nio författningar. De nya författningarna är dels en lag, lagen om amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige, dels en förordning med samma namn.

Utredningens uppdrag har även omfattat bl.a. frågor om amerikansk myndighetsutövning på svenskt territorium, enskildas rättssäkerhet, sekretess, dataskydd, immunitet och privilegier samt finansiering av vissa åtgärder. Läs pressmeddelande

Förra Moskvaambassadören: Finland med i Nato och det kvickt, hbl.fi

Finlands förra ambassadör i Moskva Hannu Himanen vill att Finland så fort som möjligt skickar in en medlemsansökan till Nato. I sin nya essäbok varnar den nypensionerade diplomaten för risker med att presidenten och regeringen har delat ansvar för utrikespolitiken och tycker att presidenten på sikt borde bli ett ceremoniellt statsöverhuvud utan makt.

Som nybliven pensionär ser Finlands förra ambassadör i Moskva, Hannu Himanen, det som sitt kall att ge sig in i den säkerhetspolitiska debatten.

– Förstås skulle det vara lättare för mig att bara tiga, men jag har tänkt mycket på de här frågorna och tycker att det är viktigt att jag delar med mig av mina insikter ifall det finns en beställning på det, säger Himanen som är aktuell med boken Länttä vai itää – Suomi ja geopolitiikan paluu (Väst eller öst – Finland och geopolitikens återkomst) som ges ut av förlaget Docendo.

Hannu Himanen ger sig in i Natodebatten på ett sätt som inte lämnar utrymme för tolkningar och är tydlig med att Finland så fort som möjligt borde skicka in en medlemsansökan till försvarsalliansen Nato.

– Ett medlemskap skulle stärka Finlands eget territorialförsvar och öka den regionala stabiliteten på ett sätt som är fördelaktigt för Finland, skriver ambassadören. Läs artikel

Tage Erlander i riksdagen den 24 november 1959 om neutralitetspolitiken, Rolf Andersson

Statsminister Tage Erlander besvarade i riksdagens andra kammare den 24 november 1959 en interpellation. Han utvecklade därvidlag klargörande sin syn på neutralitetspolitiken. Erlander tar stringent upp ett flertal grundläggande frågeställningar som alltjämt är högst relevanta.

Visst har läget i flera avseenden förändrats sedan svaret lämnades. En viktig skillnad är att vi inte längre har ett försvar som – för att tala med Erlander – ”kan skapa respekt för vår vilja att hävda neutraliteten åt alla håll och för vår förmåga att försvara oss, om vi ändå blir angripna”. Men detta är ju en förändring som beror på egen ansvarslös och kortsiktig försvarspolitik under flera decennier. Den motiverar ingen ändrad ”grand strategy”. Den allvarliga skada åren av desorientering åsamkat kan rättas till, även om det kommer att ta lång tid.

Steg tas nu så sakteliga för att i viss utsträckning återskapa en svensk försvarsförmåga. Men dessa välvilliga ansatser är svajiga och ryckiga. De bygger inte på en tydlig, stabil och uthållig försvarsstrategi.

Ett exempel på det är Sveriges häpnadsväckande och labila anslutning till den av Storbritannien ledda insatsstyrkan Joint expeditionary force. Den styrkan ska tydligen kunna sättas in för närmast vilka ändamål som helst. Anslutningen kan dra in oss i riskabla äventyrligheter, om vi faktiskt väljer att delta i kommande brittiskstyrda ”insatser”. Men detta projekt kan knappast ge oss några nämnvärda bidrag till Sveriges försvar. Att luta sig mot det i sådana här sammanhang opålitliga och försvagade Storbritannien framstår inte heller som genomtänkt.

Läs mer

Jonas Gummesson: Agerar svenska elitstyrkan bakom riksdagens rygg? svd.se

Regeringen dribblar med den svenska Irakstyrkans mandat. Svenska elitsoldater har tillåtits verka med kurdiska Peshmergaförband i den krigshärjade staden Kirkuk, enligt ett reportage i tidningen ETC. Om uppgifterna är korrekta, vilket allt talar för, sker detta bakom ryggen på riksdagen…

Regeringens besked är nu att man, trots den snabba och dramatiska utvecklingen och den förestående risken för en upptrappad konflikt, vill att den svenska insatsen fortsätter 2018. Förutsättningen är att säkerheten för svenska soldater kan garanteras.  Officiellt rör det sig om en tränings- och utbildningsinsats som bedrivs i Erbil drygt åtta mil norr om Kirkuk. Ett svenskt ”insatsförband” tränar Peshmergaförband. Punkt. I uppdraget ingår också ”rådgivning”. Punkt. I princip ska svenskarna inte ha ”väpnande uppgifter”. Punkt. Allt annat faller under sekretess. Punkt. Vilket förband det rör sig om är hemligt. Punkt.

Mot den här bakgrunden fick UD och regeringen på torsdagen i princip klartecken från flertalet oppositionspartier för en fortsatt insats i Irak även under 2018. Inte heller vid torsdagens samtal mellan kabinettssekreteraren och Alliansen och Vänsterpartiet på UD nämndes Kirkuk…

ETC-reportaget och Joakim Medins berättelse avviker från vad riksdagen informerats om. Försvarsminister Peter Hultqvist meddelar att han inte har några kommentarer.

Men regeringen har nu frågor att besvara och bör göra det innan propositionen om den fortsatta Irakinsatsen 2018 läggs fram om en vecka. Att gå bakom ryggen på riksdagen och slira på det politiska mandatet är ingen bra början om uppfattningen är att den svenska insatsen i Irak ska få en fortsättning. Läs artikel

Germany suspends training of Kurdish Fighters in Northern Iraq, Jerusalem Post

Germany will suspend its mission training Kurdish Peshmerga fighters in northern Iraq because of the conflict between the Kurds and the Iraqi government, the German defense minister said on Wednesday.

Germany has been a major partner for the Iraqi Kurds. It has provided 32,000 assault rifle and machine guns, as well as other weapons valued at around 90 million euros since September 2014. About 130 German soldiers are based in Erbil where they are providing training to the Kurdish fighters…
But responding to a Kurdish vote for independence in a non-binding referendum, Iraqi government forces backed by Iranian-trained paramilitary groups captured the Kurdish-held oil region of Kirkuk on Monday, transforming the country’s balance of power.
The German government, which agreed on Wednesday on three-month extension of seven other foreign assignments for its armed forces, suspended the training of the Kurdish fighters as it sought to ”always ensure the unity of Iraq”.
”We had agreed last Friday with the foreign office to pause the training so no wrong signal would be sent,” Defense Minister Ursula von der Leyen told reporters. Läs artikel

Trente russerne på invasjon av Svalbard? Nei – sier E-tjenesten i disse syv punktene, Aftenposten

Under den russiske storøvelsen Zapad beveget ingen russiske fly, fartøyer eller ubåter seg i retning Norge. Det sier E-tjenesten, som punkt for punkt avviser påstander om russisk invasjonstrening mot Svalbard.

– Det er bare vi som har det totale bildet over hva som skjedde under øvelse Zapad, sier etterretningssjef Morten Haga Lunde til Aftenposten. Samtidig beskriver han det som «helt naturlig» at Russland har strategiske, militære «scenarioer» som involverer Svalbard…

Grunnen var nettstedet Aldrimer.nos påstander onsdag morgen om at Russland i forbindelse med den omstridte storøvelsen Zapad 14–20. september trente på invasjon av Svalbard, inkludert et simulert flyangrep på øygruppen. Aldrimer.no viser til ikke navngitte offiserskilder som skal ha sett rapporter rundt øvelsen…

– Oppfatter E-tjenesten Aldrimer.no som et medium som bidrar til konflikthissing?

– Jeg er av og til i tvil om hva som er målsettingen, og hva de har tilgang på av informasjon. Ingen har det totale kunnskapsgrunnlaget som E-tjenesten har. Jeg har selv operert i dette området i snart 40 år. Vi ser i dag ingen russiske, militære trusler mot Norge i området. Men det er helt naturlig at de har Svalbard i sine scenarioer, sier Lunde. Läs artikel

Have 20 Years of NATO Expansion Made Anyone Safer? thenation.com

Nation Contributing Editor Stephen F. Cohen and John Batchelor continue their weekly discussions of the new US-Russian Cold War. (Previous installments, now in their fourth year, are at TheNation.com.)

Cohen notes that 20 years ago, in 1997, President Bill Clinton made the decision to expand NATO eastward. That same year, in order to placate post-Soviet Russia, then weak and heralded in Washington as America’s “strategic friend and partner,” the Russian-NATO Founding Act was adopted. It promised that expansion would entail no “permanent stationing of substantial combat forces.” Cohen takes the occasion of this anniversary year to ask whether NATO’s eastward expansion has created more insecurity than provide the security it promised. He divides the question into several subjects, which he and Batchelor discuss. Läs artikel

Svenska soldater på plats i konfliktens Kirkuk, etc.se

I måndags överlämnade kurderna under dramatik kontrollen över miljonstaden Kirkuk till irakiska styrkor.

På samma plats har svenska försvarsmakten under stort hemlighetsmakeri inkvarterat sina soldater. Dagens ETC:s korrespondent Joakim Medin har träffat dem…

I slutet av september besökte jag K1 och basens kurdiske befälhavare Wasta Rasool. Bakom murarna träffade jag både amerikanska soldater och de svenska männen J och S från Försvarsmakten. J och S fick inte fotograferas, kunde inte lämna personuppgifter eller svara på några frågor. S kunde dock tala helt flytande sorani, sydkurdiska, vilket vittnar om Försvarsmaktens djupa engagemang i Kurdistan. Enligt Wasta Rasool fanns det över ett dussin andra svenska soldater där, och alla berättade de att Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén också hade besökt K1.

Inga andra svenska journalister har tidigare fått lov att träffa Försvarsmaktens personal på plats i Irak. Försvarsmakten och regeringen har varit mycket knapphändig med information. Den internationella koalitionen bedriver officiellt utbildning vid fem platser i landet: Bagdad, al-Asad, Camp Taji, Besmaya och Erbil. Sverige säger sig ha 70 soldater på plats i Erbil. Läs artikel