Danmark skal have et stærkt forsvar, Marie Krarup, denkorteavis.dk

Forhandlingerne om et forsvarsforlig, der skal strække sig over de næste 5 år, er gået i gang. I de forhandlinger vil Dansk Folkparti arbejde for, at forsvaret styrkes, så vi bliver bedre i stand til at forsvare vores eget territorium, hvis der skulle ske noget, samt til at leve op til vores forpligtelser overfor NATO.

Lige nu er der ikke nogen trussel imod det danske territorium, men kan ikke vide, hvad der kan ske i fremtiden. Og det tager meget lang tid at opbygge et forsvar. Derfor skal man, hvis man ønsker at bevare sin selvstændighed altid have et stærkt forsvar…

Den form for organisation kan opbygges via en styrkelse af værnepligten. Man kan tage flere værnepligtige ing og give dem en længere uddannelse, og så hjemsende dem i enheder med henblik på mønstring og i sidste ende mobilisering. For at kunne have et sådant system, skal man også have reserveofficerer, der kan lede enhederne samt have forskellige specialiststillinger…

Mange tror, at værnepligtige soldater ikke er dygtige soldater. Men det er ikke rigtigt. Ikke hvis man giver dem en uddannelse på 8-12måneder. Man bruger stadig værnepligtige i mange lande. Det finske forsvar er f.eks. bygget op med en meget stor andel mobiliserings og reservestyrker. I Danmark behøver vi ikke gøre det så grundigt som i Finland. Vi kan nøjes med at opbygge ca halvdelen af vores militære styrker som mobiliserings og reservestyrker. Läs artikel

Marie Krarup ,Dansk Folkeparti , är medlem i Folketinget