Tror statsråden snakket usant, aldrimer.no

…Forsvarsekspert, flaggkommandør (pensjonert) og Ap-medlem Jacob Børresen er blant dem som har tatt bladet fra munnen. Han reagerer på episoden 13. oktober – der forsvarsministeren hevdet det skulle komme to hundre nye stillinger til Hæren. Hun ga også sin debattmotstander Pål B. Nygaard det glatte lag…

«Svært trange økonomiske rammer i forhold til den krevende oppgaven det er å gjenreise et forsvar som er blitt systematisk bygget ned gjennom 25 år, resulterte i en ufullstendig langtidsplan for Forsvaret all den tid Hæren og HV ikke var utredet, og i en Landmaktproposisjon hvor nedbyggingen av Hæren og HV fortsetter. Det kan synes som en urimelig påstand, all den tid Hæren tilføres betydelig friske midler. Men det står fast at mens Hæren i 1970 hadde en kampstyrke på 350 000 soldater, er antallet nå nede i rundt 15 000. Og det er ingen ting i Landmaktstudien som tilsier at dette antallet vil øke nevneverdig. Tvert imot sitter vi igjen med en såkalt brigade i Nord Norge hvor den ene av de tre manøverbataljonene befinner seg i Sør Norge, og den andre skal på mob-status», skriver den pensjonerte flaggkommandøren på sin Facebook-side.

«Jeg har respekt for utfordringene knyttet til å rette opp dette i en tid hvor oljepengebruken og de offentlige utgiftene må ned. Men denne vanskelig situasjonen fordrer en helt annen ydmykhet og lydhørhet for velbegrunnede motforestillinger og innspill fra opposisjonen, enn den tonedøve, arrogante og skråsikre besserwisser-linjen FD hittil har lagt seg på. Det er ingen ting historisk i Regjeringens økning av forsvarsbudsjettet. Vi snakker om en høyst nødvendig, men sørgelig utilstrekkelig endring av en nedadgående budsjettrend som truet med å rasere Forsvaret fullstendig».

Aldrimer.no har to ganger bedt Forsvarsdepartementet (FD) og en gang bedt Utenriksdepartementet (UD) om svar. Vi har verken fått noen avklaring om de faktuelle forhold i saken, eller noe intervju med Ine Eriksen Søreide. FD har riktig nok henvist oss – uoffisielt og foreløpig – til side 23 i regjeringens landmaktproposisjon. Läs artikel