Rusning till hemvärnet efter Aurora, ekuriren.se

Sedan den stora nationella militärövningen Aurora 17 avslutades i september i år har omkring 150 personer hört av sig till hemvärnet i Sörmland med intresseanmälningar. En ovanligt stor anstormning på så kort tid, enligt Södermanlandsbataljonen.

— Vi har haft förmånen att visa upp oss och att synas i tidningar och tv. Många såg att vi gjorde bra ifrån oss och det gav ett stort genomslag, säger Mikael Smedin, överstelöjtnant och chef för utbildningsgruppen för hemvärnet i Sörmland.

I dag har Sörmland 500 frivilliga hemvärnssoldater i sin bataljon. Nu ska alla nya ansökningar gås igenom för att se om det kan bli fler…

Enligt Mikael Smedin har intresset för Försvarsmakten ökat inte minst genom sociala medier. Både män och kvinnor i spridda åldrar söker sig till hemvärnet. Många har genomfört värnplikt eller grundläggande militär utbildning medan andra vill vara med som så kallade specialister, till exempel sjukvårdare och hundförare, utan tidigare militär erfarenhet. Läs artikel