Saab får beställning från finska försvaret, svenskverkstad.se

Under försvarsövningen Aurora 17, som genomfördes i Sverige, användes utrustningen av både svenska och finska soldater. Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från det finska försvaret gällande leveranser av pansarvärnsvapnet NLAW. Leveranser kommer att ske under 2017.

Det finska försvaret har använt NLAW sedan 2007, då de blev Saabs andra exportkund på systemet. Beställningen innebär att kunden löser ut en option inom ramen för ett tidigare kontrakt gällande leveranser av NLAW, offentliggjort under 2015.

”Intresset för NLAW har ökat enormt de senaste åren. Den här beställningen är ett tydligt bevis på det och vi ser fram emot att leverera ett system med hög kapacitet till det finska försvaret. NLAW ger den enskilde soldaten en unik förmåga att slå ut stridsvagnar, något som inte tidigare funnits”, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Under försvarsövningen Aurora 17, som genomfördes i Sverige, användes NLAW av både svenska och finska soldater. Läs artikel