Vi har inte i Baltikum att göra

Den säkerhetspolitiske experten Mike Winnerstig har lagt fram förslag om att att svenska soldater skall öva i de baltiska länderna tillsammans med baltiska styrkor.

Motivet skulle vara att visa att Sverige menar allvar med sin solidaritetsförklaring.

Winnerstigs resonemang bygger på att Sverige är förpliktat att militärt stödja balterna. Någon sådan förpliktelse finns inte. Vare sig den så kallade solidaritetsförklaringen, accepterad av Sveriges riksdag, eller solidaritetsklausulen i EU:s Lissabonfördrag binder Sverige till att ge militärt stöd. Vi bestämmer som alliansfritt land själva om och i vilken form vi ger stöd vid en konflikt. De baltiska staterna har gått med i Nato för sin säkerhets skull, och Nato har nyligen placerat 4500 man i Baltikum. Det är de baltiska staternas säkerhetspolitiska vägval, och det ställer inga krav på att Sverige skall agera.

Winnerstig säger att övningar i Baltikum ökar förmågan att avskräcka.

Att sätta som mål att ”avskräcka” en stormakt från att gå till militärt angrepp finns inte på kartan för en småstat som Sverige – inte ens om vi sätter in styrkor tillsammans med några andra småstater. Avskräckning är något som stormakter laborerar med och backar upp med hot om massiva vedergällningsåtgärder.

Småstaten kan trygga sig så långt det går med ett starkt eget försvar för att göra priset så högt att en stormakt inte finner det värt att angripa.

Det Winnerstig däremot inte beaktar är hur övningar med svensk trupp i Baltikum skulle påverka Sveriges alliansfrihet – han är i själva verket motståndare till alliansfriheten – och vilken effekt det skulle få på spänningarna i Östersjöområdet.

Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna säger nej till förslaget och anger goda skäl för detta. Det skulle öka spänningarna i regionen, säger Vänsterpartiet, och Sverigedemokraterna hävdar att sådana övningar inte stärker det svenska nationella försvaret. Vi behöver öva själva, på eget territorium.

Svenska regeringen har redan tagit steg som kan påverka spänningarna i norr, då man tecknat avtal med Norge och Finland om rätt för staterna att flytta militär trupp över gränserna, vilket vi kommenterat på den här sajten.

Det kan inte ligga i svenskt intresse att ta ytterligare steg som kan intala andra att vi börjar etablera militär närvaro utanför eget territorium.