Veckans citat

”Verneplikten er viktig også av andre grunner. Man får en spesiell ansvarsfølelse ovenfor sitt land når man deltar i forsvaret av det. Når hele folket bidrar, hindres dessuten utviklingen av en væpnet elite. I et samfunn der alle borgere er trent i bruken av våpen og stridsteknikk, vil det være praktisk talt umulig å gjennomføre et militærkupp.

I USA ser vi at den profesjonelle militærstyrken – en styrke som det er lav terskel for å sende ut i krig, med stor risiko for tap av liv og permanente skader – i stor grad består av de dårligst stilte i samfunnet. Som et uttrykk for kollektiv skyldfølelse ser vi den amerikanske befolkningen uttrykke sin respekt for ”de væpnede styrkene”. Samtidig vise den imidlertid liten vilje til oppfølging av veteraner.

Ved å ha et forsvar som består av alle, inkludert sønner og døtre av mektige politikere, blir beslutningen om å gå til krig vanskeligere. Da er det ikke lenger en overklasse som sender en underklasse i krigen.”

Agenda Magasin 12 december