Bo Hugemark m.fl: Gråzonen inbjuder till missförstånd, di.se

Ryssland använde militär makt för att utvidga sitt territorium. Om detta säger Sven Hirdman (Di Debatt 14/12) ingenting. Kriget mot Ukraina benämner han ”den ryska konflikten med Ukraina”. Skulden för det försämrade läget ger han västmakternas sanktioner mot Ryssland och ”det amerikanska vapenskramlet”. Vapenskramlet ska väl avse uppsättande av fyra Nato-bataljonsstridsgrupper i Baltikum och Polen. Blygsamma styrkor jämfört med de ryska styrkor som finns på andra sidan gränsen och som i flera Zapad-övningar övat angrepp mot Baltikum och Polen. Läs artikel