Militär får korsa nationsgränser

Inom det nordiska samarbetsorganet NORDEFCO (mellan Sverige, Norge och Finland) har länderna arbetat på en överenskommelse om att tillåta militärt flyg korsa gränserna.

Nu skall samarbetet också utsträckas till att gälla markstyrkor. Det norska Forsvarets Forum  skriver: ”Målet er at en avdeling fra for eksempel Troms på kort varsel kan ta med seg sitt utstyr og kjøre til Kirkenes gjennom Sverige og Finland.”

I somras skrev länderna på ett avtal om tillåtelse att landa för flyg utan vapen. Nu skall man gå vidare och ta fram ett avtal om landningstillåtelser för flyg med skarpa vapen.

Forsvarets Forum citerar en norsk officer: ”Vi kan altså planlegge militære flighter med alternative landingsplasser i andre nordiske land, de skal få én times varsel før flyturen starter”, berättar senior stabsofficer Bjørn Benjaminsen i den norska försvarsstaben.

Den hittillsvarande ordningen är att utländskt militärt flyg bara kan landa i ett annat land om det getts särskilt tillstånd genom överenskommelse på diplomatisk väg, är i nödläge eller om det gäller en gemensam övning.

Målet uppges, enligt Forsvarets Forum, vara att förenkla tillståndsprocessen för korsandet av gränserna. Förfarandet skall bli effektivare och mindre kostsamt.

Även fartyg skall kunna inrymmas i avtal om gränspasseringar.

Norge öppnar för landningar på Bardufoss, Andøya, Bodø, Ørland och Gardermoen. Sverige anger Kallax (Luleå), Ronneby, Såtenäs och Uppsala, medan Finland ställer upp med Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Rovaniemi och Tammerfors.

Det finns säkert möjligheter att effektivisera och göra det enklare för korsandet av gränser vid till exempel övningar. Men vad händer vid en förhöjd spänningsnivå eller vid en konflikt?

Om Ryssland kan misstänka att Nato-landet Norge använder svenskt territorium för att gruppera sig fördelaktigt inför en eventuell konflikt – kommer inte då Sverige riskera att dras in?

I Nordnorge, där man kommer att ha mest nytta av snabba gränsöverskridanden, byggs nu upp en allt större militär närvaro av amerikanska marinsoldater och amerikanskt flyg. Det gör att hela området i norr riskerar att bli konfliktzon mellan USA och Ryssland. Det borde föranleda Norge, Sverige och Finland att vara återhållsamma med åtgärder som av Ryssland kan uppfattas som hot.

Sverige och Finland har ett utvecklat militärt samarbete som inte kan ses som ett hot mot någon makt i regionen utan är rent defensivt. Det samarbetet bör förstärkas, dock utan bindande åtaganden vid en konflikt från någondera parten.

Avtalen om militärt gränsöverskridande i norr kan däremot resultera i ökade spänningar och sätta svensk alliansfrihet ifråga.