Syrien riskerar att styckas upp

Lars-Gunnar Liljestrand

Ett resolutionsförslag om eldupphör i Syrien, framlagt inför FN:s säkerhetsråd av Belgien, Tyskland och Kuwait, stoppades på torsdagen genom veton från Ryssland och Kina.

De båda länderna lade istället fram ett eget förslag, enligt vilket det skulle vara tillåtet att anfalla vissa beväpnade grupper som är svartlistade av FN. Det förslaget fick inte stöd av övriga stater.

Stormaktspelet om Syrien fortsätter således.

Alla inblandade – USA, Ryssland, Turkiet, Iran, Frankrike och Storbritannien – agerar utifrån sina egna nationella intressen, och Syrien riskerar att styckas upp i intressesfärer.

I norr strävar Turkiet efter att skapa en egen zon på syriskt territorium för att hålla tillbaka kurderna. USA stöder kurderna och försöker bekämpa Iran från syriskt territorium. Ryssland stöder den lagliga syriska regeringen i Damaskus mot främmande terroristgrupper. Samtidigt har Ryssland vid flera tillfällen gjort upp med Turkiet över huvudet på Syriens regering om den militära situationen i norra delen av landet. Även Iran har deltagit i förhandlingar med Turkiet och Ryssland om den militära situationen i Syrien, utan att den syriska regeringen fått delta.

Frankrike och Storbritannien medverkar, tillsammans med USA, sedan 2015 i bombattacker mot grupper som utpekas som terrorister men genomför attackerna så att syriska regeringsstyrkor hålls tillbaka. Israel genomför militära attacker in på syriskt territorium under förevändning att bekämpa Iran.

Sveriges regering har ställt sig på USA:s sida i konflikten genom att gå med i den USA-ledda koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR), som genomför bombattacker mot mål både i Irak och i Syrien. Sverige deltar i OIR genom att stationera svensk trupp i Irak, men Sveriges tidigare utrikesminister Margot Wallström har deklarerat sitt stöd även för USA:s attacker i Syrien. (Se kommentar på denna sajt.)

Den militära inblandningen i Syrien strider mot folkrätten. Den syriska regeringen har vid flera tillfällen fördömt inblandningen som ett brott mot landets suveränitet. Den 10 augusti 2019 avvisade den syriska regeringen kategoriskt Turkiets och USA:s överenskommelse om en så kallad säker zon i norra Syrien som stridande mot landets suveränitet och territoriella integritet och som ett brott mot FN-stadgan.

På en fråga om Sveriges hållning till Turkiets hot att invadera norra Syrien svarade Sveriges nya utrikesminister Ann Linde den 18 september i riksdagen:

”Regeringen tar Turkiets uttalanden om en möjlig militär operation i nordöstra Syrien på största allvar och påminner Turkiet och alla parter om deras skyldighet att respektera folkrätten. Regeringen uppmanar till återhållsamhet, inte minst på grund av de möjliga humanitära konsekvenserna.”

Här nämner utrikesministern kravet, att alla parter skall respektera folkrätten. Det är bra men fortfarande otydligt vad hon menar mer exakt. Att regeringen manar till ”återhållsamhet” är inte att kraftfullt försvara folkrättens principer.

Det kan inte vara acceptabelt för Sverige, att utomstående stater i strid med folkrätten intervenerar i ett land och skapar egna intressezoner där.

Sverige skall hävda FN-stadgans våldsförbud och klart deklarera ett principiellt stöd för Syriens nationella suveränitet och territoriella integritet.