Alliance Formation and the Balance of World Power, waseda.jp

Stephen M. Walt

Introduktion: Stephen M. Walt är professor i International Affairs vid Harvarduniversitetet.

Han tillhör den så kallade realistiska skolan, vilket innebär att han förordar att det internationella systemet bör uppmuntra staterna att bedriva en måttlig, reserverad och stabiliserande utrikespolitik för att uppnå säkerhet.

En likasinnad amerikansk professor är John J. Mearsheimer, vars böcker The Tragedy of Great Power Politics (W.W. Norton 2001) och Great Delusion. Liberal Dreams and International Realities (Yale University Press 2018) har uppmärksammats här . Även Walts senast bok The Hell of Good Intentions. America’s Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy (Farrar, Straus and Giroux 2018) har anmälts här på sajten. Vi återger här nedan en analys av Walt, som skrevs 1985, det vill säga fyra år innan Sovjetunionen upplöstes, men artikeln är i högsta grad relevant även idag, då den visar att Walts realistiska synsätt ger ett långsiktigt perspektiv på hur internationell säkerhet bäst kan uppnås. Med Walts analys får man god hjälp att utforma en politik som ger ökad stabilitet i till exempel Norden. Den så kallade Nato-lobby, som ju här i landet bedriver en icke-stabiliserande politik, har här mycket att lära av Walt.

The question ”what causes alignment?” is a central issue in debates on American foreign policy, and the choices that are made often turn on which hypotheses of alliance formation are endorsed. In general, those who believe that American security is fragile most often assume that Soviet allies are reliable and America’s are prone to defect, while those who believe it is robust tend to view American allies as stronger and more reliable than those of the U.S.S.R. These divergent beliefs clash over a variety of specific issues. For example, should the U.S. increase its commitment to NATO, to prevent the growth of Soviet military power from leading to the ”Finlandization” of Europe? Alternatively, should the U.S. do less in the expectation that its allies will do more? Should the U.S. oppose leftist regimes in the developing world because their domestic ideology will lead them to ally with the Soviet Union, or can a policy of accommodating radical nationalist regimes lead to good relations with them? Läs artikel