Norge går inn i europeisk forsvarssamarbeid, forsvaretsforum.no

Norge slutter seg til forsvarssamarbeidet European Intervention Initiative. Målet med det uforpliktende samarbeidet er å bli bedre til å takle krisesituasjoner.

Frankrike tok initiativet til samarbeidet, som startet i fjor, og fredag ble Norge og Sverige medlemsland nummer 11 og 12.

– Dette er et samarbeid som tar mål om å samle og dele informasjon for å være bedre forberedt ved eventuelle kriser. Det er viktig for oss å være med på slike initiativer når det gjelder krisetenkning og håndtering av kriser, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB på vei fra møtet i nederlandske Hilversum der Norge ble tatt opp som medlem. […]

– Dette handler mer om lavere og middels krisenivåer og kan være med å skape en bedre forståelse på et tidligere tidspunkt. I Norden har vi allerede en omforent forståelse av at en krise i ett land også berører de andre. Det gjelder også på europeisk nivå. I tillegg kan kriser andre steder i verden også berøre Europa. Da er det viktig å tenke strategisk sammen og samarbeide for å kunne takle det best mulig, sier Bakke-Jensen Läs artikel