Läget med försvaret, samt viljan och förmågan att försvara landet betonades kraftigt på Suomiareena, defmin.fi

För den som är i Finland i sommar tipsar vi om detta evenemang:

Försvarsfrågor spelar med anledning av försvarsministeriets 100-årsjubileum en framträdande roll under årets Suomiareena i Björneborg. Den intressanta veckan öppnas måndagen den 16 juli kl. 10 på Rådhusparkens Purje-scen med paneldiskussionen ”Puolustuksen tila: minkälaisen puolustuksen tarvitsemme tulevaisuudessa?”, där man behandlar Finlands försvarspolitiska verksamhetsfält och besvarar frågan: ”Varför måste vi ha en försvarsmakt?”

Försvarsminister Jussi Niinistö, Försvarsmaktens underrättelsechef Harri Ohra-Aho, biträdande professor Katri Pynnöniemi och professor Jyri Raitasalo från Försvarshögskolan deltar i paneldiskussionen. Läs mer om evenemanget

De svenska militärinsatserna i Afghanistan och Irak, ABF i Stockholm 7 mars kl 18:00

Svenska försvaret har omorienterats till att i ökad utsträckning delta i militära operationer utomlands i militärt samarbete med andra länder, i hög grad Nato-länder under USA:s ledning. De två mest uppmärksammade och kontroversiella insatserna avser krigen i Afghanistan och Irak, som nyligen har förlängts genom politiska beslut. Varför samverkar Sverige militärt i dessa länder som militärt alliansfritt land? Deltagandet har framställts som en humanitär operation, men finns det också andra motiv? Överbefälhavaren har angett att det svenska deltagandet ökat vårt lands militära förmåga.

Medverkande:
Åsa Lindestam, riksdagsledamot, vice ordförande i försvarsutskottet
Lars-Gunnar Liljestrand, Fib-juristerna, utgivare av sajten www.alliansfriheten.se

Samtalsledare:
Gunnar Lassinantti, ABF Stockholm, samtalsledare

Kärnvapenförbudet – hur avancerar processen? Medverkande bl a Hans Blix, ABF i Stockholm 30 januari kl 18:00

Under 2017 förhandlades i FN fram texten till ett avtal som förbjuder kärnvapen. 7 juli röstade 122 stater igenom texten, och från 20 september har avtalet varit öppet för signering och ratificering. Först ska regeringar signera, därefter ska parlament eller motsvarande ratificera avtalet. För att avtalet ska träda i kraft krävs att 50 stater ratificerar det. Kärnvapenstaterna har inte deltagit i förhandlingarna, men avtalstexten tar upp frågan hur kärnvapenstater senare ska kunna ansluta sig och genomföra nedrustning av sina kärnvapenarsenaler.

Hans Blix, f d utrikesminister och f d generaldirektör för IAEA
Josefin Lind, generalsekreterare i Svenska Läkare mot kärnvapen och svensk representant i ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons som tilldelats senaste Nobels fredspris
Laura Lodenius, verksamhetsledare, Finlands fredsförbund
Eva Walder, Sveriges nedrustningsambassadör
Gabrielle Irsten, politisk handläggare, IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihe , Läs om mötet

Sverige i stormaktspolitikens mitt – om diplomati och utrikespolitik, 22 januari, ABF i Stockholm

Carl Tham, Sven Hirdman

Hur bör Sverige förhålla sig till supermakten Ryssland? Är den nuvarande svenska bojkottpolitiken den som bäst tillgodoser svenska intressen?

Förbättras Sveriges säkerhet av att vi i nuvarande situation av spända relationer mellan stormakterna söker medlemskap i NATO? Borde vi inte liksom under det kalla kriget mer inrikta oss på att minska dessa spänningar, vilket kräver relationer och dialog med alla berörda stater, inklusive Ryssland?

Är ett nära militärt alliansförhållande med USA förenligt med Sveriges långsiktiga intressen med hänsyn till att USA globalt har helt andra strategiska intressen än Sverige och därför andra prioriteringar, som kan ändras snabbt? Hur skall Sverige, som står utanför Euro-samarbetet, ställa sig till den intensifiering av detta samarbete som är på gång mellan Frankrike och Tyskland och där Sverige riskerar att bli rätt isolerat inom EU?

Välkommen till ett seminarium med anledning av Sven Hirdmans bok Sverige i stormaktspolitikens mitt. Boken finns till försäljning i samband med seminariet. Samtalsledare: Carl Tham. Lokal: Katasalen. Tid: 18:30

Seminarium: Kärnvapenförbudet – hur avancerar processen? palmecenter.se

Sverige deltog i förhandlingarna och röstade ja till avtalstexten, men har ännu inte signerat avtalet. UD har tillsatt en utredning som ska studera avtalstexten noga och bedöma vilka konsekvenser i olika avseenden som en svensk signering skulle få. Utredningen ska redovisas senast 31 oktober 2018. Seminariet ordnas för att belysa och diskutera utvecklingen av förbudsprocessen.

Medverkande:
Hans Blix, tidigare utrikesminister och tidigare generaldirektör för IAEA
Josefin Lind, generalsekreterare i Svenska Läkare mot kärnvapen och svensk representant i ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons som 2017 tilldelades Nobels fredspris
Maj Britt Theorin, nedrustningsambassadör och chef för svenska nedrustningsdelegationen 1982-1991
Eva Walder, Sveriges nedrustningsambassadör
Gabrielle Irsten, politiskt programansvarig, IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Datum och tid: 30 januari 2018, klockan 18:00, Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Arrangör: Nätverket för kärnvapennedrustning (där Palmecentret är medlem) och ABF Stockholm

Kostnad: Fri entré.   Läs annonsen om seminariet

Fredsmöte i Göteborg med Thage G Peterson

31 AUG
Sjömanskyrkan/Sjömansgården vid Stigbergsliden Amerikagatan 2 (Visa karta)
Thage G Peterson
seglorasmedja.se

Thage G Peterson: Militär alliansfrihet utan Nato-medlemskap och värdlandsavtal

Thage G Peterson är teolog och tidigare Riksdagens talman och statsråd i flera (s)regeringar under tre decennier. Han har gjort sig känd som en av de tydligaste kritikerna mot ett svenskt närmande till Nato. Nato och värdlandsavtal är högaktuellt i Göteborg när stadens hamn och skärgård får ovälkommet besök av 1000 utländska militärer under den stora krigsövningen Aurora 17 i mitten av september. Det här mötet är en chans att samla fakta inför debatter och aktiviteter senare i september. Mötet arrangeras av Svenska freds Göteborg för fredsnätverket Fredsam och i samarbete med Sjömanskyrkan och ABF.

Ingen förhandsanmälan krävs, dörren är öppen och alla är välkomna!

Sverige, NATO och alliansfriheten | Skarpnäckskyrkan, måndag, 29. maj 2017

Inför valet 2018 vill nu samtliga borgerliga partier att Sverige avslutar alliansfriheten och ansluter sig till NATO. Det skulle bli den största förändringen av svensk säkerhetspolitik på 200 år. Vad vill
socialdemokratin?

För dem som vill veta mer ordnar vi möte i maj med två experter med lång erfarenhet av Sveriges säkerhetspolitik: Thage G. Peterson och Sven Hirdman. Thage G. Peterson kommer att tala på temat ”Svensk militär alliansfrihet utan NATO-medlemskap”.
Sven Hirdman föreläser om ”Sverige, Ryssland och säkerhetspolitiken”.

Fritt inträde
Arrangeras av Socialdemokraterna i Skarpnäck

Sven Hirdman pratar om Ryssland i Hulån, dt.se

En av Sveriges främsta Rysslandsexperter, Sven Hirdman,kommer till Hulåns ordenshus på torsdag 4 maj och avslutar vårensföreläsningar.
Rubriken på föredraget är “Ska vi vara rädda förRyssland?” Naturligtvis kommer en hel del att handla om presidenten Putin.

Sven Hirdman är en av de främsta Rysslandskännarna vi har i landet. Mellan åren 1994 och 2004 var han Sveriges ambassadör i Moskva och samtidigt ansvarig för kontakterna med Vitryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadzjikistan ochTurkmenistan.

I oktober 2015 utkom Hirdman med boken, “Rysslandoch svensk säkerhetspolitik – 50 år i utrikespolitisk tjänst”.

Sven Hirdman efn.se
Sven Hirdman
efn.se

Det är ingen överdrift när han skriver “i utrikespolitisk tjänst”. Han har bland annat varit ambassadör och diplomat på många ställen i världen, statssekreterare åt försvarsministrar, krigsmaterielinspektör och chef för krigsmaterielinspektionen och biträdande direktör vid fredsforskningsinstitutet SIPRI. Han har också varit ordförande i den svenska avdelningen för Transparency International.

Sven Hirdman är mycket aktiv i den säkerhetspolitiskadebatten i Sverige och engagerad i NATO-frågan.

Inträdet är som vanligt 50 kr och då är fikat efteråt inkluderat.

Sverige, Nato och alliansfriheten, måndag, 29. maj 2017, Skarpnäck, sv.fievent.com/

Inför valet 2018 vill nu samtliga borgerliga partier att Sverige avslutar alliansfriheten och ansluter sig till NATO. Det skulle bli den största förändringen av svensk säkerhetspolitik på 200 år. Vad vill
socialdemokratin?

För dem som vill veta mer ordnar vi möte i maj med två experter med lång erfarenhet av Sveriges säkerhetspolitik: Thage G. Peterson och Sven Hirdman. Thage G. Peterson kommer att tala på temat ”Svensk militär alliansfrihet utan NATO-medlemskap”.
Sven Hirdman föreläser om ”Sverige, Ryssland och säkerhetspolitiken”. nato

Inte bara NATO : Politiskt frukostmöte med ambassadören Krister Bringéus, kl 08:00 den 7 april på ABF-huset i Stockholm

Ambassadör Krister Bringéus inleder en diskussion om möjligheter och begränsningar för Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Han ledde den utredning som den rödgröna regeringen tillsatte 2015. I höstas presenterades utredningens analys och förslag. Regeringens avsikt var att utredningen skulle ”bidra till ett fördjupat nationellt samtal om säkerhetshot och samarbetsmöjligheter”.

Det handlar alltså inte bara om Nato – även om det brände till när folkpartiet fick med sig de övriga allianspartierna på att kräva svenskt medlemskap i Nato. Tänker de göra Nato till en valfråga 2018? Jan Björklund är pådrivande. Är de breda försvarspolitiska uppgörelsernas tid förbi? Läs annonsen