Rolf Ekéus är en av Sveriges internationellt mest uppmärksammade diplomater i modern tid och har länge arbetat med nedrustningsfrågor. Han började på UD 1962 och tjänstgjorde i Bonn, Nairobi, New York och Haag innan han 1983 blev utsedd till ambassadör och chef för den svenska delegationen vid nedrustningsförhandlingarna i Genève. Sex år senare tog han samma roll vid Europeiska säkerhetskonferensen i Wien. 1991 blev han utsedd till ordförande i FN:s specialkommission för Iraks nedrustning (UNSCOM). Under åren 1997–2000 var han ambassadör i Washington. Därefter följde en tioårig period som ordförande för SIPRI. Ekéus’ seminarium kommer att behandla den svenska utrikespolitikens utveckling med särskilt fokus på Sverige som internationell nedrustningsaktör.

Seminariet hålls onsdag 19 januari 2022, kl. 15vid Stockholms universitet, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, rum A900 (ekohist/IR), fri entré

Samt via Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67604688165

Läs även presentation av Mats Björkenfeldt av Rolf Ekéus bok Mellan två krig