Internationell Utblick: Afghanistan efter talibanernas maktövertagande – Sveriges roll

DATUM 17/10, TID 18:00, ARRANGÖR ABF Stockholm, Svenska Afghanistankommittén,  PLATS Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41, fri entré

Medverkande:

Lars-Gunnar Liljestrand medutgivare av sajten alliansfriheten.se.
Johan Ndisi, Sveriges sändebud för Afghanistan, utrikesdepartementet
Andreas Stefansson, generalsekreterare i Svenska Afghanistankommittén, SAK

Samtalsledare:

Tone Tingsgård, tidigare riksdagsledamot, vice ordförande i försvarsutskottet

Kriget i Ukraina i de internationella domstolarna,su.se

SEMINARIUM

Datum: fredag 22 september 2023

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Fakultetsrummet, plan 8, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Stockholm Centre for International Law and Justice inbjuder till ett seminarium med Anne Lagerwall på temat ””The war in Ukraine before international courts: An unprecedented mobilisation of the international community?”. Läs annons

Världs­min­nes­dag med 1766 års tryckfrihets­förordning i fokus

På Världsminnesdagen den 28 september uppmärksammar vi Sveriges senaste världsminne: Tryckfrihetsförordningen. Välkommen till Riksarkivet i Göteborg (föranmälan krävs) eller följ direktsändningen på Riksarkivets YouTube-kanal.

Tid: 28 september, kl. 15.00–17.00
Plats: Riksarkivet, Arkivgatan 9, Göteborg.
Anmälan: Mejla till varldsminnen@riksarkivet.se senast den 22 september.
Entré: Arrangemanget är kostnadsfritt.

Sverige och Nato – blir vi tryggare i Sverige och Finland med Natos kärnvapen?

Seminarium onsdag den 10 maj kl. 1820 i ABFhuset, Stockholm

Som det ser ut, kommer Sverige inom en snar framtid att bli en fullvärdig medlem i Nato. Finland har nyligen blivit det.
I detta seminarium vill vi belysa vad Natomedlemskapet innebär för våra länder på kärnvapenområdet.

Vi inleder med att orientera oss om Natos kärnvapenpolitik.

Hur fungerar Natos kärnvapen sett ur ett större perspektiv, dagens nukleära världsordning?

Som nya Natomedlemmar: Vilka är våra nya åtaganden? Vad förväntas vi ta ansvar för? Kan Sverige begära undantag från vissa skyldigheter?

Vi belyser de finska perspektiven: Hur går diskussionen i Finland om Nato och kärnvapen?

Vi i civilsamhället som stöttat arbetet för kärnvapennedrustning hur ska vi nu ställa oss? Vilka möjligheter finns att driva kärnvapennedrustning inom ramarna för Natomedlemskapet? Kan vi fortsätta att driva TPNW, FNkonventionen om förbud mot kärnvapen? Hur har man gjort i andra Natoländer?

Vi vill också skärskåda känslan av trygghet. Natomedlemskapet sägs öka vår trygghet. Finns det andra aspekter kan det tvärtom finnas ett inslag av ökad otrygghet?

Moderator: Kerstin Bergeå, ordförande i Svenska Freds och Skiljedomsföreningen
Talare: Lars Ingelstam, professor emeritus, styrelsemedlem i Svenska Pugwash

Tarja Cronberg, knuten till SIPRI och ordförande för

Finlands fredsförbund

Josefin Lind, generalsekreterare i SLMK och ICANs representant

i Sverige

Christopher Lindvall, internationell sekreterare, SSU

Arr: Svenska Nätverket för kärnvapennedrustning, ABF Stockholm.

Fri entré

20 år efter USA:s och Storbritanniens folkrättsstridiga angrepp på Irak Assange och yttrandefriheten

19 mars kl 14 ,Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39 C, Stockholm

Peo Österholm, folkmusiker: inblåsning
Sigyn Meder: Inledning
Lars-Gunnar Liljestrand, Alliansfriheten: Irak och folkrätten
Håkan Julander, skådespelare: läser kort stycke ur ”Illusionen om den amerikanska freden” av Frida Stranne och Trita Parsi. Boken har ännu inte kommit ut.
Peo Österholm, författare till 2 Irakböcker: Hur många döda? Folkmord?
Atia Salam, ordf. Bagdad kultur och teater grupp i Stockholm: USA:s demokrati i Irak?
Bane Alsabawi, arkitekt: Kollektiv bestraffning, massbombningar och förstörelse
Sigyn Meder, Peo Österholm: Irak, ett förgiftat land-USA:s krigföring påverkar klimat, miljö och hälsa. Från burn pits till utarmat uran.
Arne Ruth, mångårig chefredaktör för DN: Julian Assange och sanninge
Lena Kallenberg, författare och skribent: nya lagar, nya hot mot press-och yttrandefriheten
Håkan Julander läser 2 irakiska dikter översatta av Ingvar Rydberg
Arrangörer: IrakSolidaritet, Bagdad kultur och teater grupp i Stockholm, Stödkommittén för Julian Assange, Folket i Bild/Kulturfront Stockholm

Internationell Utblick: Sveriges och Finlands försvars- och säkerhetspolitik efter Natoansökan, abfstockholm.se

Länge baserades Sveriges och Finlands utrikes- och säkerhetspolitik på militär alliansfrihet, även om denna hade olika bakgrund och historiska förklaringar. 1995 blev länderna samtidigt medlemmar i EU. Det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet mellan länderna har avsevärt byggts ut under senare tid.
I och med Rysslands angreppskrig i Ukraina som startade 24 februari 2022 ändrades utgångspunkterna och radikala skiften skedde av politikens grunder och inriktning. […]

Medverkande:
Peter Hultqvist, riksdagsledamot, ordförande i försvarsutskottet, tidigare Sveriges försvarsminister
Erkki Tuomioja, riksdagsledamot, vice ordförande i utrikesutskottet, ledamot i försvarsutskottet, medlem i Nordiska rådet och tidigare Finlands utrikesminister
Samtalsledare:
Katarina Engberg, fil dr i freds- och konfliktforskning, säkerhetspolitisk analytiker 

Öppningsord av:
Paula Carvalho Olovsson, ny internationell sekreterare, Socialdemokraterna 

Tid och lokal:
Måndag 6 mars kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen
Fri entré!   Läs annonsen

Manifestation: Ja till alliansfrihet – Nej till Nato

Ja till alliansfrihet – Nej till svenskt Natomedlemskap

Skriv under FN:s kärnvapenförbud – Nej till kärnvapen

Program 4 mars 14.00-15.00

Medborgaplatsen i Stockholm

Karin Zaric Sunvisson (hälsning, uppläst av Nadja Al-Malki),
   initiativtagare till tecknaruppropet
Richard Turpin (tal), skådespelare, regissör och grundare av Teater
   Tribunalen
Sven Britton (tal), Socialdemokrat för militär alliansfrihet
Noa Lindqvist (tal), RKU
Håkan Julander (dikt), skådespelare
Lars-Gunnar Liljestrand (tal), utgivare alliansfriheten.se
Jan Hammarlund (musik)
Omar Danakill (tal), Black lives matter, Sweden
Hälsning från Nätverket Nej till Nato, Stockholm, Eva Myrdal

Demonstration för Ukraina – ett år efter invasionen, fn.se

På ettårsdagen av Rysslands fullskaliga invasionskrig bjuder vi in till en bred, partipolitiskt oberoende demonstration för att tillsammans visa enigheten och styrkan i kravet:
RYSSLAND SKA OMEDELBART LÄMNA UKRAINA!

Dag och tid: fredagen den 24 februari 2023, kl.18:00-19:30
Plats: Sergels torg, Stockholm

På talarlistan står bland annat utrikesminister Tobias Billström och Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.

Svenska FN-förbundet är medarrangör till demonstrationen. Huvudarrangörer är Nordic Ukraine Forum tillsammans med aktionsgruppen ”Ryssland ut ur Ukraina” och Måndagsrörelsen.

Utlandsspioneri och utlandsjournalistik

Vid årsskiftet ändrades förutsättningarna för att granska Sveriges samarbete med andra länder och organisationer. Införandet av brottet utlandsspioneri innebär omfattande inskränkningar i anskaffar- och meddelarfriheten.

Välkommen till en allmän föreläsning och diskussion med Nils Funcke den 25.e januari, 15.00 – 17.00, JMK-salen Karlavägen 104, plan 4.

Förhandsanmälan krävs ej.

Webbinarium EU:s makt – finns det någon gräns? arenagruppen.se

Digitalt samtal med Lars Anell om EU-makten och dess begränsningar. Torsdag 8 december kl 15.00

Lars Anell har bl. a varit Sveriges Ambassadör vid EU och är en av Sveriges ledande EU-specialister. Han har bl. a skrivit boken Europas väg – förening och mångfald (2009).

I fördraget står också att man ska tillämpa subsidiaritet. Vad betyder det? Jo att man alltid ska ställa frågan om inte en viss åtgärd bäst sköts av nationerna själva. Vilka ska bestämma det? Jurister som idag? Eller EU:s råd (regeringscheferna) och Europaparlamentet dvs politikerna?

Vill vi att EU ska ha en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Hur ska det i så fall gå till?

Dessa frågor diskuteras sällan eller aldrig i svensk politik och berörs aldrig i någon valrörelse. Är det ett problem? Ja, om man anser att demokrati är viktigt. För varje nytt steg för EU-makten begränsas demokratin något litet i varje medlemsland, dvs möjligheten att själv bestämma. Är det ett problem?

Samtalspartner: Carl Tham, f.d.statsråd (S)