Sverige, världsläget och folkrätten

Tisdagsklubben 8 oktober 2019 kl 19.00 i Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala
Arr: Folket i Bild/Kulturfront Uppsala

L-G Liljestrand är medutgivare av www.alliansfriheten.se och medförfattare till boken Lagen mot krig – om FN-stadgans våldsförbud och aggressionskrigen.
De senaste 20 åren har präglats av militära interventioner som saknar stöd i folkrätten och som bryter mot FN-stadgans våldsförbud. Flera försök har gjorts att luckra upp våldsförbudet, men en majoritet av världens stater har försvarat folkrätten.
Svenska regeringar har intagit en vacklande ståndpunkt inför krigen och den traditionella svenska linjen att endast delta i FN-beslutade operationer har delvis övergivits

Internationell Utblick – Iran

DATUM 1/10
TID 18:00
ARRANGÖR ABF Stockholm och Olof Palmes Internationella Center
PLATS ABF-huset, Sveavägen 41

Relationerna mellan USA och Iran har tillspetsats under Donald Trumps tid som president, då den avspänning som började uppnås under föregångaren Barack Obamas tid förbyttes till sin motsats. USA har nu sagt upp kärnenergiavtalet med Iran, skärpt sanktionerna mot landet och tvingat andra länder att följa efter.

Agerandet ökar spänningen i världen och försämrar det politiska och ekonomiska läget i Iran, där en viss ljusning av förhållandena kunde skönjas tidigare. Den upptrappade situationen gynnar ”hökarna” i den islamiska staten politiskt på bekostnad av ”duvorna”.
Under seminariet analyseras och diskuteras relationerna mellan Iran och USA och hur de påverkar övriga världen. Inrikespolitiska utvecklingen i Iran behandlas, liksom landets utrikespolitiska hållning.

Medverkande:
Said Mahmoudi, professor emeritus i folkrätt
Rouzbeh Parsi, chef för utrikespolitiska institutets Mena-program
Agneta Ramberg, Sveriges radios tidigare utrikeskommentator

Svenska Fredskommittén 70 år

Stockholm 7 och 8 september 2019

Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Barnängen, Norra Hammarbyhamnen Buss: 2, 57 el. 66 till ändstation Sofia Söndagens seminarium leds av två av Sveriges främsta experter på Ryssland Sven Hirdman och Lars Ingelstam.

Samtal med Carsten Jensen, kalendarium.uu.se

Författaren, journalisten och debattören Carsten Jensen gästar Teologiska fakulteten och diskuterar sin roman Den första stenen med professor i etik Elena Namli.

Vad händer med människan och hennes värld när hon går i krig?  I romanen beskriver och ifrågasätter Carsten Jensen de NATO-ledda militära insatserna i Afghanistan.

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetshuset Sal IX
  • Föreläsare: Professor Elena Namli och Carsten Jensen
  • Arrangör: Teologiska institutionen

Samtalet hålls på engelska och är öppet för alla intresserade. Moderator är Maria Ripenberg, debattredaktör på UNT.

Sverige och kärnvapenkonventionen, ui.se

Seminarium  torsdag 21 februari 2019

Konventionen om kärnvapenförbud antogs vid multilaterala FN-förhandlingar i juli 2017. Den avsåg att komplettera det redan existerande icke-spridningsavtalet, vilket motiverade att Sverige deltog i förhandlingarna. Men kommer den nya konventionen komplettera eller motverka tidigare avtal? Frågan har behandlats i den ensamutredning som presenterades av ambassadör Lars-Erik Lundin i januari månad. Ska Sverige ansluta sig till konventionen? Även frågan om hur ska Sveriges nedrustningspolitik ska se ut i framtiden aktualiseras.

Talare:

Lars-Erik Lundin, ambassadör och doktor i statsvetenskap och internationella relationer. Författare av regeringens utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen

Eva Walder, ambassadör, Sveriges nedrustningsambassadör 2016-2018

Thomas Jonter, ordförande för svenska Pugwashgruppen och professor i internationella relationer vid Stockholms universitet

Henrik Salander, ambassadör med lång erfarenhet från nedrustnings- och ickespridningsarbete, bland annat som nedrustningsambassadör och ordförande för ickespridningsfördraget om kärnvapen

Seminariet modereras av Christer Ahlström, direktör vid UI, och anordnas i samarbete med svenska Pugwashgruppen.

,Tid 15:00 – 16:30, Registrering från 14:30, Plats Utrikespolitiska institutet, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm  Läs på UI.

Kärnvapenförbud – ska Sverige signera det? abfstockholm.se

122 länder beslutade efter en FN-konferens om ett avtal för kärnvapenförbud i juli 2017, däribland Sverige. En process pågår där länders parlament och regeringar har möjlighet att signera respektive ratificera förbudsavtalet, som börjar gälla när minst 50 länder ratificerat det. Utrikesdepartementet har tillsatt en utredning för att bedöma om Sverige ska ansluta sig till förbudet. Utredaren Lars-Erik Lundin har 18 januari överlämnat sin rapport till utrikesministern, i vilken han rekommenderar regeringen att inte ansluta sig till förbudet. Svenska fredsrörelsen och en bred folkopinion har krävt och kampanjat, bland annat genom namninsamlingar, för att Sverige ska tillträda avtalet.

Medverkande:
Lars-Erik Lundin, regeringens utredare
Beatrice Fihn, generalsekreterare, ICAN, som tilldelats Nobels fredspris
Olle Thorell, riksdagsledamot och ledamot i utrikesutskottet (s)

DATUM 6 februari 2019  TID 18:00
ARRANGÖR ABF Stockholm och Nätverket för Kärnvapennedrustning PLATS ABF-huset, Sveavägen 41

Nato och kärnvapen – FN och kärnvapenförbud, abfstockholm.se

Möt världens viktigaste visselblåsare, Daniel Ellsberg. 1 februari kl 13:00 på ABF-huset i Stockholm

Fri entré men föranmälan görs här!

När Daniel Ellsberg i början av 1970-talet avslöjade den amerikanska statsledningens hemliga planer för kriget i Vietnam, var den förre krigsanalytikern och världens viktigaste visselblåsare väl medveten om risken för ett långvarigt fängelsestraff och en krossad karriär. I spåren avsattes en lögnaktig regering, ett folkrättsvidrigt krig förkortades och otaliga människoliv räddades.

Fyra årtionden senare går Daniel Ellsberg åter till storms mot Pentagons hemliga krigsplaner. Han varnar för en global nukleär förintelse som en konsekvens av de nio kärnvapenstaternas vägran att efterfölja NPT-avtalets påbud om nukleär nedrustning med sikte på en kärnvapenfri värld.

Den 30 Januari tilldelas han Olof Palmepriset för ”sin djupa humanism och sitt storartade mod”.

Medverkande:
Daniel Ellsberg, amerikansk före detta krigsanalytiker och visselblåsare som lyckades vända opinionen i USA mot Vietnamkriget.

Samtalsledare:
Pierre Schori, ordförande i Olof Palmes minnesfond. Läs om mötet

Sveriges Rysslandspolitik – hur bör Sveriges Rysslandspolitik utformas?

Sveriges – liksom Finlands – syn på och relationer till Ryssland är en huvudfråga i diskussionen om våra länders säkerhetspolitik. Osäkerheten om vart Ryssland är på väg bedöms ha ökat, särskilt efter annekteringen av Krim 2014. Samtidigt anses inte något traditionellt militärt hot föreligga. Nya frågor är hyberangrepp och cyberhot. Debatten om Ryssland och Nato kan förväntas öka i den nya svenska riksdagen och under den instundande Folk och Försvars konferensen i Sälen.

Medverkande:
Sven Hirdman, tidigare Sveriges ambassadör i Moskva elva år
Lars Ingelstam, professor emeritus och författare till skriften ”Grannlaga” om kontakterna mellan Sverige och Ryssland
Folke Sundman, styrelseledamot i Finlands fredsförbund, kännare av finsk, svensk och rysk säkerhetspolitik

Samtalsledare:
Olof Kleberg, journalist

DATUM 7 januari 2019 , TID 18:00,  ARRANGÖR ABF Stockholm,  PLATS ABF-huset, Sveavägen 41

Svenska militärinsatsen i Afghanistan, Irak och medverkan i Syrien, abfstockholm.se

Vilka är motiven med den svenska internationella militärinsatsen?

Sverige deltar sedan 2002 i internationella militära insatser i Afghanistan, Libyen och idag Irak. Insatserna påstås ha ett humanitärt syfte. Målen anges som att stärka kvinnors rättigheter, flickors skolgång, att skapa ett rättssamhälle med mera. Av de utvärderingar som gjorts återstår endast att det handlar om att kvalificera Sverige som en militär partner till USA och Nato. Insatserna saknar oftast folkrättsligt stöd och något mandat från FN:s säkerhetsråd finns inte varken för dagens Afghanistaninsats eller för insatsen i Irak.

Medverkande:
Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i FiB-juristerna Samtalsledare: Stina Oscarson, regissör och dramatiker

Lördag 24 november 2018 16.00 ABF-huset i Stockholm

Seminarium om svensk-ryska relationer under Kalla kriget och idag, kkrva.se

IRH (Nätverket för IR historia) bjuder in till seminarium om svensk-ryska relationer under Kalla kriget och idag

Ryssland är Sveriges viktigaste stormaktsgranne, det land jämte Danmark som vi under historiens gång haft flest krig och fred med. Sverige måste alltid förhålla sig till Ryssland oavsett regim. Hur vi skall förhålla oss till Ryssland föranleder ofta politiska kontroverser, något som Sven Hirdman, Sveriges ambassadör i Moskva under åren 1994–2004 och författare till flera böcker om svensk utrikespolitik och svensk-ryska relationer, diskuterar i sitt anförande.

Sven Hirdman
efn.se

Tid och plats: onsdag 17 oktober, kl. 13.00 – 15.00, Rum D900, Historiska institutionen