Ta dig tid den 16 november! Ta dig tid den 16 november! Manifestation mot lagen om ”utlandsspioneri”

Tryckfriheten inskränks, journalister kan dömas
16 november har det gått ett år sedan den nya spionerilagen klubbades av riksdagen – detta
trots starka protester från journalister, jurister, utgivare och allmänheten. Den innebär en allvarlig inskränkning av yttrande- och tryckfriheten.
MANIFESTATION 16 november, ett år efter att lagen klubbades.

Plats: Mynttorget i Stockholm.

Samling kl 12 Performance

Kl 13 korta tal

Nils Funcke, tryckfrihetsexpert

Erik Larsson, ordf. Reportrar utan gränser

Ulrika Hyllert, ordf Journalistförbundet

Nora Haaland, Föreningen Ordfront

Ingemar Folke, Nätverket mot nya ”spionerilagen”

Manifestation 16 nov pdf