Världs­min­nes­dag med 1766 års tryckfrihets­förordning i fokus

På Världsminnesdagen den 28 september uppmärksammar vi Sveriges senaste världsminne: Tryckfrihetsförordningen. Välkommen till Riksarkivet i Göteborg (föranmälan krävs) eller följ direktsändningen på Riksarkivets YouTube-kanal.

Tid: 28 september, kl. 15.00–17.00
Plats: Riksarkivet, Arkivgatan 9, Göteborg.
Anmälan: Mejla till varldsminnen@riksarkivet.se senast den 22 september.
Entré: Arrangemanget är kostnadsfritt.