Internationell Utblick: Sveriges och Finlands försvars- och säkerhetspolitik efter Natoansökan, abfstockholm.se

Länge baserades Sveriges och Finlands utrikes- och säkerhetspolitik på militär alliansfrihet, även om denna hade olika bakgrund och historiska förklaringar. 1995 blev länderna samtidigt medlemmar i EU. Det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet mellan länderna har avsevärt byggts ut under senare tid.
I och med Rysslands angreppskrig i Ukraina som startade 24 februari 2022 ändrades utgångspunkterna och radikala skiften skedde av politikens grunder och inriktning. […]

Medverkande:
Peter Hultqvist, riksdagsledamot, ordförande i försvarsutskottet, tidigare Sveriges försvarsminister
Erkki Tuomioja, riksdagsledamot, vice ordförande i utrikesutskottet, ledamot i försvarsutskottet, medlem i Nordiska rådet och tidigare Finlands utrikesminister
Samtalsledare:
Katarina Engberg, fil dr i freds- och konfliktforskning, säkerhetspolitisk analytiker 

Öppningsord av:
Paula Carvalho Olovsson, ny internationell sekreterare, Socialdemokraterna 

Tid och lokal:
Måndag 6 mars kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen
Fri entré!   Läs annonsen