Sverige och Nato – blir vi tryggare i Sverige och Finland med Natos kärnvapen?

Seminarium onsdag den 10 maj kl. 1820 i ABFhuset, Stockholm

Som det ser ut, kommer Sverige inom en snar framtid att bli en fullvärdig medlem i Nato. Finland har nyligen blivit det.
I detta seminarium vill vi belysa vad Natomedlemskapet innebär för våra länder på kärnvapenområdet.

Vi inleder med att orientera oss om Natos kärnvapenpolitik.

Hur fungerar Natos kärnvapen sett ur ett större perspektiv, dagens nukleära världsordning?

Som nya Natomedlemmar: Vilka är våra nya åtaganden? Vad förväntas vi ta ansvar för? Kan Sverige begära undantag från vissa skyldigheter?

Vi belyser de finska perspektiven: Hur går diskussionen i Finland om Nato och kärnvapen?

Vi i civilsamhället som stöttat arbetet för kärnvapennedrustning hur ska vi nu ställa oss? Vilka möjligheter finns att driva kärnvapennedrustning inom ramarna för Natomedlemskapet? Kan vi fortsätta att driva TPNW, FNkonventionen om förbud mot kärnvapen? Hur har man gjort i andra Natoländer?

Vi vill också skärskåda känslan av trygghet. Natomedlemskapet sägs öka vår trygghet. Finns det andra aspekter kan det tvärtom finnas ett inslag av ökad otrygghet?

Moderator: Kerstin Bergeå, ordförande i Svenska Freds och Skiljedomsföreningen
Talare: Lars Ingelstam, professor emeritus, styrelsemedlem i Svenska Pugwash

Tarja Cronberg, knuten till SIPRI och ordförande för

Finlands fredsförbund

Josefin Lind, generalsekreterare i SLMK och ICANs representant

i Sverige

Christopher Lindvall, internationell sekreterare, SSU

Arr: Svenska Nätverket för kärnvapennedrustning, ABF Stockholm.

Fri entré