Operation Baltic Protector – Sverige med i spänningshöjande övning

Utgivarna

Den brittiskledda styrkan Joint Expeditionary Force (Jef) genomförde, under slutet av maj och början på juni 2019, en övning i Östersjön, Operation Baltic Protector, som syftade till att för Ryssland (här omskrivet som ”motståndaren”) visa vår förmåga att agera i regionen, förklarar befälhavaren för övningen i en intervju för britishinterest.org. (Se artikel nedan.)

Vi har på den här sajten tidigare uppmärksammat att Sverige är en av de nio stater (Nato-medlemmar förutom Finland och Sverige) som skrivit under ett Memorandum of Understanding med Jef.

Då Jef bildades lade britterna tonvikten vid samverkan för att genomföra internationella operationer. Mellanöstern nämndes, och insatsen i Afghanistan togs som ett lyckat exempel.

Med Operation Baltic Protector tas ett steg i en annan riktning. Nu gäller det en proklamerad intressegemenskap i Arktis och Östersjön och en styrkedemonstration mot Ryssland. I den här återgivna intervjun framhåller den brittiske befälhavaren att alla de nio staterna har ”egenintressen” att försvara i regionen.

En tidigare brittisk försvarsminister Penny Mordaunt besökte övningen och förklarade att medlemmarna i Jef var ”eniga och redo”, och motståndaren var klart utpekad: ”Ryssland är alltmer självsäkert, vi ser hur man stationerar mer styrkor och nya vapen och var och en kan föreställa sig vilka scenarier som kan spelas ut.”

Med utvidgningen av sitt operationsområde till Baltikum och Arktis ansluter sig nu också Jef till det som redan liknar en kapprustning i området mellan USA och Ryssland.

Genom vårt deltagande ger regeringen en bild av att Sverige har ställt sig på ena sidan i det här stormaktsspelet. Det kan inte ligga i vårt nationella intresse.

Operation Baltic Protector: An interview with Commodore James Parkin

RC: As Task Group commander for Operation BALTIC PROTECTOR, what was it that you set out to achieve, and how successfully was it implemented?

JP: First and foremost, this was about the JEF, a year after it was declared fully operational with a Memorandum of Understanding in London. Given that its nine members (the UK, the Netherlands, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, and Lithuania) are from Northern Europe, we all have a vested interest in security and stability within the High North and Baltic Sea region. 2019 is also the 100th anniversary of the Royal Navy’s crucial role in supporting the independence of the Baltic states, especially Estonia and Latvia.

So we set out to demonstrate our credibility as a rapidly deployable military force; to demonstrate our commitment to, and freedom of action within this region; and to learn lessons about how to take the JEF forward as an organisation. I am confident we have delivered that in spades. We have exercised with 44 ships and submarines from JEF partner nations during BALTIC PROTECTOR, visited or trained in all nine countries (plus Germany and Poland), and made some significant leaps forward in developing our interoperability as a military force. Läs intervjun