Deltagande i brittiskledda Jef ökar inte Sveriges säkerhet

Utgivarna

Försvarsminister Peter Hultqvist har deltagit i ett möte i London om utökat försvarssamarbete inom ramen för Joint Expeditionary Force (Jef).

Jef består av de nordiska och baltiska länderna samt Nederländerna och Storbritannien. Det är den senare staten som leder arbetet.

Peter Hultqvist har tränat med de andra försvarsministrarna på att snabbt fatta beslut om vilka insatser gruppen ska göra om något allvarligt händer.

– Det har varit ett konkret resonemang om hur vi ska hantera de olika situationerna och jag tror att det är utvecklande att ha den typen av övningar även på ministernivå så att man får ta ställning till vad vi gör om något händer i en krissituation och vad kan vi göra tillsammans, säger Peter Hultqvist till Sveriges Radio.

I början av sommaren deltar 3 000 man och 20 fartyg i en gemensam marinövning i vattnen från Danmark till Baltikum. Sverige skall bidra bland annat med två Visbykorvetter. Detta är en Jef-övning.

Det är oklart vad Peter Hultqvist och den svenska regeringen vill få ut av Jef. Det är knappast ett militärsamarbete som kan ha någon avgörande betydelse om Sverige skulle behöva militärt stöd genom kollektivt självförsvar för det fall vi blivit angripna. Hultqvist lyfter fram att man vill genomföra gemensamma marinövningar i Östersjön. Men i nuvarande läge är ytterligare militära övningar i vårt närområde som inte är helt inriktade på eget nationellt försvar inte något som ökar svensk säkerhet. Tvärtom är de kraftigt ökade antalet militärövningar från både Rysslands sida och från väst i Östersjön och i Nordkalottområdet farligt spänningshöjande.

Jef är skapat av Storbritannien som en interventionsstyrka med eller utan FN-mandat.  Som exempel på vad Jef skulle kunna användas till har britterna pekat på insatser i Mellanöstern och även pekat på kriget i Afghanistan, vilket vi kommenterat på den här sajten.

Peter Hultqvist säger att Jef kan vara ett sätt för Storbritannien att efter Brexit hålla sig kvar i Europa militärt och att marinövningen är en kvittens på det.

FOI, som utrett effekterna av Brexit på Storbritanniens militära insatser är mer skeptiskt och framhåller: ”Det kan påverka Sverige eftersom det kan medföra att snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force (JEF), som leds av Storbritannien och där Sverige ingår, sätts in utanför Europa. Men det är inte säkert att pengarna räcker till Storbritanniens ambitioner. För svensk del skulle det kunna innebära att arbetet i insatsstyrkan leds av ett land som inte är lika starkt som när samarbetet ingicks.”

Jef är alltså ett osäkert kort både vad gäller de ekonomiska musklerna och vad gäller den politiska inriktningen: Europa eller interventioner ute i världen.

Sverige behöver använda sina begränsade resurser till att öva eget nationellt försvar och inte delta i spänningshöjande operationer som leds av en stormakt som kan ha helt andra prioriteringar än Sverige.