Markerer 75-årsdagen for frigjøringen med kongebesøk, forsvaretsforum.no

[…] Solberg innleder sitt program med å delta ved åpningen av utstillingen «Dokker har vunne, kara».

Det offisielle programmet i anledning frigjøringsjubileet foregår på Torget i Kirkenes, hvor kong Harald står i spissen for arrangementet.

Et viktig poeng med markeringen er at dramatikken som utspilte seg i Finnmark da krigen gikk mot slutten, ikke skal bli glemt.

Da sovjetrussiske styrker nærmet seg og Nazi-Tyskland gjorde retrett, ble befolkningen tvangsevakuert, og okkupasjonsstyrkene startet den brente jords taktikk. 17.000 bygninger ble brent ned. 50.000 mennesker ble tvangsevakuert med båt, først til Troms og deretter videre sørover.

Samtidig gjemte 25.000 mennesker seg for tyskerne. De overvintret i huler og gammer. 25. oktober 1944 befridde den røde armé gruva i Bjørnevatn. De 3.500 menneskene som hadde gjemt seg i gruvetunnelen, ble de første til å heise det norske flagget i et frigjort, norsk område. Läs artikel

Skyll inte kurdernas öde på Trump, skd.se

Lars J Eriksson

[…] Det finns mycket tragik i kurdernas öde, en stor folkgrupp utan ett eget land. Men sådana minoritetsfolk utan självständighet finns det gott om i resten av världen och har långa historiska förklaringar.
Skeendet kring gränsen mellan Turkiet och Syrien har skapat en ytterst vilseledande debatt.
Den förs framförallt över huvudet på landet Syrien och dess legitima nationella gränser. Och den präglas av att omvärlden försöker rikta bort uppmärksamheten från den egna skulden. Läs ledaren

 

 

USA stannar vid syriska oljefält, nsd.se

USA har dragit tillbaka trupper från Syrien under uppmärksammade former, men kommer att förstärka sin militära närvaro vid oljefält i de östra delarna av landet.

Enligt USA:s försvarsminister Mark Esper handlar det om att förhindra att terrorrörelsen IS ska ta kontroll över oljan. USA kommer att bibehålla en förminskad närvaro i Syrien för att förhindra att IS får tillgång till oljeintäkterna, säger Esper vid en presskonferens i Nato-sammanhang.

Styrkorna kommer att ta positioner i den oljerika regionen Dayr al-Zawr, där IS länge hade kontroll över oljefälten och tjänade stora pengar. Läs artikel

FOI-expert: Natos förmåga att avskräcka Ryssland ökar dramatiskt, svt.se

USA placerar fler än femtio F-35 stridsflygplan i Europa fram till slutet av 2021, uppger USA:s flygvapen till SVT.
– Den samlade Nato-förmågan för avskräckning av ryska militära aktioner ökar dramatiskt, säger Mike Winnerstig, chef för den säkerhetspolitiska enheten på FOI.

När flygplanen anländer till Storbritannien i slutet av 2021 kommer det totala antalet F-35A Lightning II stridsflygplan att vara närmare 100 om man räknar både USA och europeiska allierade och partner, uppger högkvarteret för USA:s flygvapen i Europa. Läs artikel

Despite loveless marriage, NATO to keep Turkey close, reuters.com

The U.S.-led NATO alliance has resolved to maintain military support for its ally Turkey despite anger over its operation in Syria and its ensuing border deal with Russia, five senior diplomats said.

Spain had threatened to withdraw its Patriot missiles from Turkey in protest at Turkey’s cross-border offensive that NATO allies say risked jeopardizing the fight against Islamic State militants but which Ankara said was to fight terrorism.

At a NATO defense ministers meeting on Thursday, the first high-level alliance meeting since President Tayyip Erdogan launched his operation in Syria on Oct. 9, Spain’s Margarita Robles said Madrid would not withdraw. It would offer Ankara another six-month extension of the batteries, if requested.

The shift was part of a change in tone that underscores how, despite alarm at Turkey’s behavior in Syria, NATO is determined to keep Turkey close, diplomats said. Läs artikel

Skarpskyttarna – början till en svensk folkrörelse

Anders Björnsson

”Ett folk måste vara övat i vapen. Varje medborgare är född en fäderneslandets försvarare. Istället för fjorton dagars övning en gång för alla, vilken nu för tiden utgör varje ynglings krigiska utbildning, måste införas ett allmänt soldatliv, hela folket bildas till en stående armé.”[1]

Så skrev representanten i bondeståndet J. J. Rutberg i en motion till 1823 års riksdag. Uttalandet ingår i en liberalt progressiv politisk tradition. Upplysningsförfattare som Rousseau betraktade folkbeväpning som en medborgerlig plikt hos fria nationer. Den stora franska revolutionen gjorde allmän värnplikt till en politisk grundsats i jämbredd med principerna om folksuveränitet och nationellt oberoende. Under 1800-talet skulle det ena efter det andra av Europas länder överge de gamla furstehärarna och införa ett system med värnpliktsarméer. Men i Sverige dröjde det ända till 1901, innan försvaret kom att vila på den allmänna värnpliktens grund.

Läs mer

Kritisk folkrätt

Mats Björkenfeldt

En av samtidens främste folkrättslärda, professor Olivier Corten, har tillsammans med tre kolleger vid universitetet i Bryssel, skrivit en högst angelägen bok: Olivier Corten, François Dubuisson, Vaios Koutroulis, Anne Lagerwall, A Critical Introduction to International Law (Editions de L’ Universitet de Bruxelles 2019).

Den som är intresserad av hur stater bildas, hur gränser skapas eller bestäms av Internationella domstolen i Haag bör genast konsultera denna bok. Detsamma gäller om man är nyfiken på till exempel hur internationella organisationer, som Förenta Nationerna, fungerar. Men för denna sajts vidkommande är ändå kapitlet om folkrätt och krig det mest angelägna.

Läs mer

NATO skjerper 5G krav, vg.no

Kina og Huawei nevnes ikke én gang, men er det alle tenker på når NATO nå skjerper kravene for digital sikkerhet.

Generalsekretær Jens Stoltenberg sier til VG at selv om sivil infrastruktur er et nasjonalt anliggende angår det også NATO. De allierte trenger sikker og trygg infrastruktur. I dag er dette et tema på alliansens forsvarsministermøte.

Alle allierte forventes å gjennomføre en grundig risikovurdering av sine telekommunikasjonssystemer, i forhold til cybertrusler. Og så kommer det sentrale punktet: De skal også vurdere konsekvensene av utenlandsk eierskap, kontroll eller direkte investeringer.

USA har i lang tid presset sine allierte i Europa om å sky kinesiske Huawei, verdens største produsent av telekommunikasjonsutstyr, når de inngår kontrakter om å bygge ut 5G nett. USA frykter at Kina kan bruke 5G som en trojansk hest i vestlige samfunn, altså som et verktøy for digital spionasje.[…]

Artikkel 3 i NATO-traktaten forplikter medlemslandene, individuelt og kollektivt, til å opprettholde og utvikle evnen til å motstå et væpnet angrep. I dag kan dette være cyberangrep. Åpne og demokratiske samfunn må beskytte seg mot hybride trusler. 5G er et stort teknologisk sprang, som ikke er uten betydelig risiko. Vi kan bli mer sårbare. Läs artikel

Turkish and Syrian Ambassadors Clash at UN Security Council, voanews.com

The Turkish and Syrian ambassadors clashed Thursday at their first U.N. Security Council encounter since Turkey launched a cross-border offensive earlier this month following the withdrawal of U.S. forces.

Turkey’s ambassador, Feridun Sinirlioglu, called it a limited counter-terrorism operation “to eliminate the longstanding existential terror threat along our border with Syria” and “to enforce Syria’s territorial integrity and unity.”

Syrian Ambassador Bashar Ja’afari told council members his government “condemns in the strongest terms the Turkish aggression, and vehemently rejects attempts by the Turkish regime to justify its actions under the pretext of self-defense or countering terrorism.” […]

Ja’afari accused Turkey of a “flagrant violation” of international law, the U.N. Charter and U.N. resolutions and dismissed its justifications for military action as “lies.” “The aggression led to the occupation of Syria and the death and injury of hundreds of civilians” and massive displacement, he said. […]

Russia’s ambassador, Vassily Nebenzia, called the Russian-Turkish cease-fire agreement “of key significance for stabilization in Syria.”

“We will continue to assist Syria and the Kurds as they seek to build comprehensive dialogue on pressing issues,” he said. Läs artikel

Låt oss satsa på freden

Thage G. Peterson

Bästa fredsvänner i Skövde!

Världens viktigaste fråga idag är freden. Och mänsklighetens överlevnad.

Vi säger ibland att världen är tokig. Idag är det verkligen berättigat att åberopa denna fras. Världen är mer galen och ond än på länge. Vad som pågått och sker i norra Syrien är inget annat än ett uttryck för en ond värld. Medan vi i kväll sitter trygga här i Sankta Helena kyrka i Skövde så sker en slakt av människor i norra Syrien och förföljelser av människor på flykt från en hemsk verklighet. Barnens förtvivlade gråt, deras rop på hjälp gör oss förtvivlade, desperata och upprörda över världssamfundets oförmåga att åstadkomma fred.

Läs mer

Några ord om svensk säkerhetspolitik

Sven Hirdman

Det viktigaste målet för Sveriges säkerhetspolitik är att bevara freden. Vi har lyckats med detta i över 200 år på basis av en klok politik men också till följd av gynnsamma omständigheter.

För närvarade upplever vi en spänd säkerhetssituation i Europa på grund av svåra motsättningar mellan USA/Nato/EU å ena sidan, Ryssland å andra sidan. Detta tar sig uttryck i kraftig upprustning med framtagande av nya vapensystem, även nukleära, och avancerade militära övningar med sikte på att kunna utkämpa ett krig mot den potentielle huvudmotståndaren. Frambasering sker av arméförband och missilsystem nära motståndarens gränser, i vår region nära Ryssland.

Motiveringen för USA:s och Natos militära aktiviteter är att man säger sig frukta ett ryskt angrepp på mindre, sårbara medlemsstater i Nato och/eller EU. I klartext handlar det om de baltiska staterna och Polen, men i Sverige talas det även om att Sverige och Finland skulle kunna utsättas för sådana oprovocerade ryska anfall.

Läs mer

Ryssland deltar i uppdelningen av Syrien

Utgivarna

Den 22 oktober gjorde Ryssland en överenskommelse med Turkiet om att skapa en tre mil bred zon på syriskt territorium längs gränsen mot Turkiet.

Enligt det 10-punktsprogram som finns i ett Memorandum of Understanding (MoU) mellan de två staterna skall alla kurdiska styrkor dras bort från zonen. Ryssland och Turkiet förbinder sig att vidta ”alla nödvändiga åtgärder” som krävs för att hindra infiltration av ”terroristelement”.

Uppgörelsen innebär att en del av Syriens territorium skiljs av och övertas av Turkiet och Ryssland, vilket är en grov kränkning av Syriens territoriella integritet och något som inte kan döljas av de till intet förpliktande fraserna i  MoU. Där skriver Ryssland och Turkiet att de är angelägna (concerned) om att bevara Syriens territoriella integritet.

Syriens regering har svarat genom ett skarpt fördömande av alla försök att kränka landets territoriella integritet.

Läs mer