NATO skjerper 5G krav, vg.no

Kina og Huawei nevnes ikke én gang, men er det alle tenker på når NATO nå skjerper kravene for digital sikkerhet.

Generalsekretær Jens Stoltenberg sier til VG at selv om sivil infrastruktur er et nasjonalt anliggende angår det også NATO. De allierte trenger sikker og trygg infrastruktur. I dag er dette et tema på alliansens forsvarsministermøte.

Alle allierte forventes å gjennomføre en grundig risikovurdering av sine telekommunikasjonssystemer, i forhold til cybertrusler. Og så kommer det sentrale punktet: De skal også vurdere konsekvensene av utenlandsk eierskap, kontroll eller direkte investeringer.

USA har i lang tid presset sine allierte i Europa om å sky kinesiske Huawei, verdens største produsent av telekommunikasjonsutstyr, når de inngår kontrakter om å bygge ut 5G nett. USA frykter at Kina kan bruke 5G som en trojansk hest i vestlige samfunn, altså som et verktøy for digital spionasje.[…]

Artikkel 3 i NATO-traktaten forplikter medlemslandene, individuelt og kollektivt, til å opprettholde og utvikle evnen til å motstå et væpnet angrep. I dag kan dette være cyberangrep. Åpne og demokratiske samfunn må beskytte seg mot hybride trusler. 5G er et stort teknologisk sprang, som ikke er uten betydelig risiko. Vi kan bli mer sårbare. Läs artikel