Skyll inte kurdernas öde på Trump, skd.se

Lars J Eriksson

[…] Det finns mycket tragik i kurdernas öde, en stor folkgrupp utan ett eget land. Men sådana minoritetsfolk utan självständighet finns det gott om i resten av världen och har långa historiska förklaringar.
Skeendet kring gränsen mellan Turkiet och Syrien har skapat en ytterst vilseledande debatt.
Den förs framförallt över huvudet på landet Syrien och dess legitima nationella gränser. Och den präglas av att omvärlden försöker rikta bort uppmärksamheten från den egna skulden. Läs ledaren