Markerer 75-årsdagen for frigjøringen med kongebesøk, forsvaretsforum.no

[…] Solberg innleder sitt program med å delta ved åpningen av utstillingen «Dokker har vunne, kara».

Det offisielle programmet i anledning frigjøringsjubileet foregår på Torget i Kirkenes, hvor kong Harald står i spissen for arrangementet.

Et viktig poeng med markeringen er at dramatikken som utspilte seg i Finnmark da krigen gikk mot slutten, ikke skal bli glemt.

Da sovjetrussiske styrker nærmet seg og Nazi-Tyskland gjorde retrett, ble befolkningen tvangsevakuert, og okkupasjonsstyrkene startet den brente jords taktikk. 17.000 bygninger ble brent ned. 50.000 mennesker ble tvangsevakuert med båt, først til Troms og deretter videre sørover.

Samtidig gjemte 25.000 mennesker seg for tyskerne. De overvintret i huler og gammer. 25. oktober 1944 befridde den røde armé gruva i Bjørnevatn. De 3.500 menneskene som hadde gjemt seg i gruvetunnelen, ble de første til å heise det norske flagget i et frigjort, norsk område. Läs artikel