Mellan Atlanten och Ural

Anders Björnsson

Karl Marx och Friedrich Engels hette två av Europas främsta Rysslandshatare. Med sina pennor bekämpade de den rådande despotin i det ryska riket, självhärskardömet, det efterblivna samhällsskicket och tsarismens expansiva utrikespolitik. Västliga politiker som lord Palmerston, brittisk premiär- och utrikesminister i omgångar, anklagade de för att gå Rysslands ärenden. De gillade Karl XII, ståndaktig soldatkonung.

Läs merMellan Atlanten och Ural

Forskare: Macrons interventionsstyrka en “papperstiger”, hbl.fi

Tills vidare finns det ingen interventionsstyrka och därtill är det oklart vad den ska göra. En av tankarna bakom styrkan är ändå att skapa en europeisk styrka för att väga upp beroendet av amerikanska krafter.

– Tills vidare är Macrons projekt en papperstiger, skriver Matti Pesu, forskare vid Utrikespolitiska institutet, i ett inlägg på bloggen The Ulkopolitist.

I torsdags meddelade president Sauli Niinistöatt Finland kommer att delta i det av Frankrikes president Emmanuel Macron föreslagna europeiska interventionsinitiativet (interventionsstyrkan). Meddelandet kom efter Niinistös och Macrons gemensamma förhandlingar under Macrons besök i Finland.

I och med att styrkan tills vidare inte existerar är det många som undrar hur den ska se ut och vad den ska göra. Pesu försöker besvara några av frågorna i sitt inlägg.

– Interventionsinitiativets huvudsakliga mål är att skapa en gemensam europeisk strategisk kultur. Macrons initiativ är alltså ett sorts militärt Erasmus-program som syftar till att sammanjämka deltagarnas verksamhetsmodeller och hotbilder, skriver han. Läs artikel

Boken Lagen mot krig- om FN-stadgans våldsförbud och aggressionskrigen. Finns nu för nedladdning

Thage G Peterson i förordet till boken:

“Denna bok är ett viktigt bidrag i fredsarbetet. Denna bok är också ett värdefullt och nödvändigt fredsdokument för alla som vill veta mer om folkrätten och om de viktiga principerna bakom den. Boken är skriven av väl ansedda och kunniga författare och jurister som under många år arbetat med folkrätten och som förtjänstfullt engagerat sig mot krig.”

Ladda ned boken här: Lagen mot krig

French-Finnish Statement on European Defence, valtioneuvosto.fi

Faced with increasing and multifaceted threats, Europeans have sped up the work towards a stronger and more secure Europe. In recent years, they have demonstrated in concrete terms that European defence is built not only through a shared analysis of risks and strategic challenges but also through de facto European solidarity. When, following the attacks of 13 November 2015, France invoked, for the first time in the history of the European Union, the mutual assistance clause provided for in Article 42(7) of the TEU, Finland stood resolutely by its side, as part of a joint effort in the fight against terrorism. […]

France and Finland now call for more to be done, so that Europeans have by the next decade a stronger autonomous capacity to intervene militarily together to defend their security and defence interests, supported by a strong and innovative European defence industry and by appropriate common budgetary instruments.
In order to promote Europeans’ operational commitments where their security is at stake, France and Finland are calling for the emergence of a genuine common European strategic culture based on defence cooperation with agreed mutual dependence. All bilateral or multilateral cooperation must make it possible to deal head-on with the terrorist threat, hybrid threats and power policies. The European Intervention Initiative, launched on France’s initiative, aims to foster the emergence of a common European strategic culture and to strengthen Europeans’ ability to respond together to crises affecting their security in addition to existing frameworks, including EU or NATO operations. Läs deklarationen