Övar försvar av norrlandsterräng, forsvarsmakten.se

[…] Jan Lundberg tittar fokuserat på kartan som visar såväl egna som fientliga trupprörelser. Vid hans sida sitter flertalet kollegor som med sina respektive fokusområden kommer med inspel på hur läget ser ut för de olika förbanden i brigaden.
– Vi övar brigadstabens förmåga att leda underställda förband i fältmässiga och realistiska miljöer. Vi omgrupperar staben till flera olika platser under de dagar som övningen pågår, berättar Lundberg samtidigt som han greppar automatkarbinen och skyddsmasken för att förflytta sig till chefsgruppens arbetsutrymme. Läs pressmeddelande