FMV levererar uppgraderad version av stridsledningssystem BMS, fmv.se

FMV har nyligen levererat en uppgraderad version av mjukvarorna till det marktaktiska stridsledningssystemet BMS, Battlefield Management System, till Försvarsmakten och Amfibieregementet.
– Vi har utökat funktionaliteten med bland annat meddelandestöd, logistikledningsstöd samt driftledningsstöd, säger Rickard Berg, projektledare vid FMV. […}

– Införandet av BMS i Försvarsmakten ger ett efterlängtat tekniklyft inom armén med kortade ledtider för order, rapportering och förbättrad säkerhet vad gäller både kommunikation och informationshantering, säger Rickard Berg. Läs  pressmeddelande