Svenska Mali-styrkan kan halveras, svd.se

Mali-styrkan är Försvarsmaktens för närvarande största pågående internationella insats. 2019 kan bidraget halveras ekonomiskt och få en ny inriktning.

Det svenska bidraget till FN:s Malisstyrka är ett underrättelseförband, en så kallad ISR Task Force (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) vid camp Nobel i Timbuktu i centrala Mali. Nästa år har Mali-förbanden avlöst varandra och roterat vid tio tillfällen.[…]

– Utgångspunkten är att vi i november 2019 behöver gå ner i ekonomisk ambition med en näst intill halvering av den nuvarande budgeten, 850 miljoner om året. Tidpunkten har att göra med när vi roterar förbanden, säger Dennis Gyllensporre. Läs artikel