Sent uppvaknande i svensk försvarspolitik, Henric Borgström, hbl.fi

När väktare i privata svenska vaktbolag visade sig ha avsevärt högre lön än anställda soldater havererade rekryteringen till försvaret. Försvarsmakten lyckades bara få tag i drygt hälften av de 4 000 som varje år skulle anställas och står i dag med en brist på ungefär 7 000 män och kvinnor.

Detta hos ett försvar med 9 000 officerare, knappt 6 000 soldater och cirka 5 000 civila. Därtill kommer drygt 20 000 i hemvärnet.

Av ungefär 100 000 ungdomar i varje årskull ska nu 13 000 kallas till mönstring varje år. Av dessa väljs 4 000 ut till ”allmän värnplikt” med låg dagpenning. Men detta är otillräcklig bättring av vad Sveriges tidigare ÖB för ett par år sedan kallade en veckas-försvar. Han menade att Sverige bara skulle klara att hålla stånd mot ett anfall i en riktning österifrån i väntan på hjälp från väst.