Lars Fresker: JAS utan piloter flyger inte alls, svd.se

Utan personal blir det ingen effekt av investeringarna som görs i materiel för att stärka Sveriges försvarsförmåga, skriver Officersförbundets ordförande Lars Fresker…

För det första är det min uppfattning att de underlag som Försvarsmakten redovisat utgår från en alldeles för liten personalram, vilket innebär att den orimliga arbetssituationen kommer bestå. Det gör att behovet av personal är större än vad politikerna utgår ifrån. För det andra är personalkostnaderna som redovisats beräknade utifrån en lönenivå där till exempel lägst lönen för en soldat/sjöman är 18 000 kronor i månaden och för yrkesofficerare några tusenlappar till. Det är löner som möjligen var attraktiva för fem år sedan. I dag borde lägsta lönen vara minst 20 500 kronor i månaden för soldater/sjömän och 25 000 kronor för yrkesofficerare.

Behovet av ändrade villkor för den militära personalen har lyfts fram i utredningar under senare år och riksdagen har gjort några tillkännandegivande till regeringen i samma ämne. Jämförelser med andra länder visar att Sverige lägger avsevärt mindre del av försvarsanslaget på personalförsörjningen. Trots alla förslag har det inte blivit någon förändring. Läs artikel