Lokala försvarsövningar inleds runt om i Finland, maavoimat.fi

Lokala försvarsövningar som leds av arméns truppförband kommer att ordnas mellan den 4 och 8 september 2017 i Kajanaland, sydöstra Finland och Satakunta…

Lokaltrupper finns över hela landet. Trupperna består av reservister som är väl förtrogna med truppens verksamhetsområde och som utbildas genom repetitionsövningar, frivilliga övningar och på Försvarsutbildningsföreningens kurser. Frivilliga reservister som ingår i lokaltruppernas landskapskompanier kan även användas för handräckningsuppdrag till andra myndigheter under fredstid. Läs artikel