Release för Natoutredningen!

Nu är det äntligen dags för Natoutredningen att släppa sitt betänkande! Därför bjuder vi nu in er till Nobelmuseet den 28:e januari kl 18.00. Under kvällen kommer utredningen att presentera sina slutsatser, och ni får dessutom möjligheten att mingla och samtala med våra medarbetare. Hjärtligt välkomna! Esbjörn Mårtensson 16 december

 

Inga JAS-plan till Syrien, ledare i Östra Småland

På onsdagen höll utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist presskonferens. Sverige erbjuder Frankrike strategiska flygtransporter och eventuellt försvarsmateriel i kampen mot IS; det senare får först prövas mot svensk vapenexportlagstiftning. Några svenska JAS-flygplan, avsedda att användas militärt, är emellertid inte aktuella att skicka nu. Utrikesminister Wallström menade att en sådan åtgärd skulle befinna sig i en ”folkrättslig gråzon”. Men hon underströk samtidigt att beslutet kan ändras om det kommer ett väldigt tydligt FN-mandat.

Det var ett viktigt och värdefullt besked.

Det finns internationella spelregler. FN:s säkerhetsråd bör besluta om det ska vara tillåtet att använda kraftfulla militära medel. Läs ledaren

Småstatsrealistisk klokhet, Anders Björnsson

Det var ett klokt beslut av den svenska regeringen att inte göra Sverige till en stridande part i kriget mot Islamiska staten – eller någon annan part kring denna. Sverige har inte utsatts för något hot, några hotelser eller något anfall som landet måste försvara sig mot. Det land som bett om svenskt bistånd inom ramen för Lissabonfördraget, nämligen EU-nationen Frankrike, befinner sig inte i krig och är inte under attack från främmande land. Oavsett vad dess president säger är Frankrike inte i något annat krig än det som det självt har beslutat att delta i.

Läs mer

Viktiga förändringar i portalparagrafer i förordning (2007:1266) med instruktion för försvarsmakten – en omorientering? Rolf Anderssson

Portalparagrafer i instruktionen för Försvarsmakten ändras vid årsskiftet. Återspeglar dessa ändringar – vilka återges nedan – en omorientering med tydligare prioritering av ett nationellt, fredsbevarande försvar? Det finns möjligen antydningar om detta i författningsändringarna.

Det är ju bättre att 2 § inleds med att ”Försvarsmakten ska försvara Sverige och främja svensk säkerhet” istället för den nuvarande lydelsen att ”Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och främja svensk säkerhet genom insatser nationellt och internationellt”.

Läs mer

Regeringen presenterade det svenska stödet till Frankrike, pressmeddelande från regteringen

Sverige lägger stor vikt vid EU som en solidarisk gemenskap. Vi har ett säkerhetspolitiskt intresse av att EU-fördragets artikel 42.7 och EU:s säkerhetspolitik som sådan är trovärdig. Det förutsätter att det bilaterala bistånd och stöd som Frankrike nu får blir trovärdigt och ändamålsenligt. Sverige kommer därför att göra sin del, vilket utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist redogjorde för vid en pressträff idag.

Som uppföljning av Frankrikes begäran enligt artikel 42.7 i EU-fördraget och ytterligare stöd i kampen mot ISIL har därför en grundlig inventering om möjliga svenska bidrag gjorts. Utgångspunkten för detta är att det ska vara efterfrågat, ändamålsenligt, effektivt, trovärdigt, hållbart över tid, folkrättsenligt, baserat på en riskanalys samt bygga på en bred enighet och tillgängliga svenska resurser, både personalmässigt och finansiellt.

Sverige kan i ett första paket erbjuda följande:

  • 50-100 SAC-timmar (strategisk flygtransport) ställs till Frankrikes förfogande.
  • Taktisk flygtransport (1 TP84) för insats i MINUSMA inom ramen för en nordisk rotation.
  • Ett par stabsofficerare till FN-ledda insatser.
  • Ett förstärkt svenskt bidrag till EUTM Mali undersöks, om möjligt i samarbete med andra.
  • En förfrågan avseende stöd med materiel handläggs enligt särskild beslutsordning. Läs pressmeddelandet

Jas-plan mot IS ökar hotet mot Sverige, Sydsvenskan

Efter två veckors förhandlingar i riksdagens korridorer väntas försvarsminister Peter Hultqvist (S) på onsdagen lämna besked. Kort efter den blodiga terrorattacken i Paris i november begärde den franska regeringen hjälp från en rad länder, däribland Sverige. Strax därpå skickade även USA en förfrågan om militärt stöd mot IS. Läs artikel

Russia – an unpredictable super power? Sven Hirdman på Stockholms universitet 17 december

Former ambassador and expert on Russia Sven Hirdman will visit the Stockholm Association of Foreign Affairs! Hirdman was serving as Sweden’s ambassador in Moscow 1994-2004 and is an active debater in the subject of Russia and international security. He will hold a lecture for us about Swedish-Russian relations, Russia’s action in the international arena and what the future might hold for mr. Putin….

Lunch and Christmas snacks will be served!

The lecture will be held in Swedish! 17/12 Time: 12:00 pm Place: Hall C6, Stockholm University

”Samarbetet bygger på majoritetsbeslut i riksdagen”, försvarsminister Peter Hultqvist på DN Debatt

Utredningen av de juridiska förutsättningarna för ett fördjupat samarbete med Finland görs bland annat med tanke på utnyttjande av varandras infrastruktur. Att som Allan Widman spekulativt antyda meningsskiljaktigheter mellan utrikesdepartementet och försvarsdepartementet är helt taget ur luften (DN Debatt 12/12), skriver Peter Hultqvist (S), försvarsminister. Läs artikel

Wickbom och Björeman om skillnaden mellan krigsmakt och försvarsmakt, mellan offensiv och defensiv

Vid bokpresentationen den 14 december tog flera närvarande höga officerare till orda.

Överste 1 gr Jan Wickbom, legendarisk chef för regementet I19/P5 i Boden, sammanfattade i ett par deviser sin långa artikel i antologin om försvarets hårda kärna. Han sade: ”I en krigsmakt slåss man med vapen. I en försvarsmakt strider man med soldater.” Han tillfogade:”Sviktande försvarsvilja och svag ekonomi övervinns med plikt.”

Läs mer

”Försvaret främst” , rapport från en bokpresentation

Ett trettiotal personer – författare, förutvarande försvarsministrar, försvarspolitiskt intresserade och finska vänner – infann sig på Armémuseum den 14 december, när boken Försvaret främst – som äntligen kommit ut – presenterades. Anders Björnsson, bokens redaktör, höll i den intressanta övningen och karakteriserade boken som en pamflett för ett nationellt försvar, ett fosterlandsförsvar.

ett

Boken kommenterades av två särskilt inbjudna gäster, nämligen de tidigare försvarsministrarna Anders Björck och Björn von Sydow. Flera av författarna, bland andra Carl Björeman, Sven Hirdman, Per Blomquist och Kent Zetterberg, deltog i den diskussion som följde. Inlägg gjordes även av ambassadören Mats Bergquist, finske ministern Mikael Antell, generalmajor Lars G. Persson och förste intendenten Tomas Roth som också var värd på stället.

Tidigare försvarsministrarna Björn von Sydow och Anders Björck inledde bokpresentationen, bilden ovan.

Läs mer

Cynism och bitterhet, Fredrik Antonsson, 6mannen.se

En klok kvinna kommenterade mitt senaste inlägg med de kloka orden “Jag förstår bitterheten, men leder det rätt?” och svaret är säkert att bitterheten inte leder någonstans någon gång, aldrig någonsin. Men det är en pysventil, det är ett primitivt sätt att ge igen. Om det handlade om de nyare nya moderaternas kursändring i det migrationspolitiska träsket igår så handlar det idag om lite sura uppstötningar om de gamla nya moderaternas försvarspolitik… Det käbblas om NATO eller inte NATO mellan SD och de nya nya moderaterna på SvD:s debattsida. Om NATO tycker jag, men jag vill inte att Sverige skall bli medlem för att enbart snylta på den kollektiva säkerheten man får genom medlemskapet. Skall Sverige med i NATO måste Sverige kunna bidra med säkerhet, med militär förmåga – och ärligt talat så kan vi inte det idag, inte imorgon eller ens i övermorgon. Läs blogginlägg