Regeringen presenterade det svenska stödet till Frankrike, pressmeddelande från regteringen

Sverige lägger stor vikt vid EU som en solidarisk gemenskap. Vi har ett säkerhetspolitiskt intresse av att EU-fördragets artikel 42.7 och EU:s säkerhetspolitik som sådan är trovärdig. Det förutsätter att det bilaterala bistånd och stöd som Frankrike nu får blir trovärdigt och ändamålsenligt. Sverige kommer därför att göra sin del, vilket utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist redogjorde för vid en pressträff idag.

Som uppföljning av Frankrikes begäran enligt artikel 42.7 i EU-fördraget och ytterligare stöd i kampen mot ISIL har därför en grundlig inventering om möjliga svenska bidrag gjorts. Utgångspunkten för detta är att det ska vara efterfrågat, ändamålsenligt, effektivt, trovärdigt, hållbart över tid, folkrättsenligt, baserat på en riskanalys samt bygga på en bred enighet och tillgängliga svenska resurser, både personalmässigt och finansiellt.

Sverige kan i ett första paket erbjuda följande:

  • 50-100 SAC-timmar (strategisk flygtransport) ställs till Frankrikes förfogande.
  • Taktisk flygtransport (1 TP84) för insats i MINUSMA inom ramen för en nordisk rotation.
  • Ett par stabsofficerare till FN-ledda insatser.
  • Ett förstärkt svenskt bidrag till EUTM Mali undersöks, om möjligt i samarbete med andra.
  • En förfrågan avseende stöd med materiel handläggs enligt särskild beslutsordning. Läs pressmeddelandet