”Samarbetet bygger på majoritetsbeslut i riksdagen”, försvarsminister Peter Hultqvist på DN Debatt

Utredningen av de juridiska förutsättningarna för ett fördjupat samarbete med Finland görs bland annat med tanke på utnyttjande av varandras infrastruktur. Att som Allan Widman spekulativt antyda meningsskiljaktigheter mellan utrikesdepartementet och försvarsdepartementet är helt taget ur luften (DN Debatt 12/12), skriver Peter Hultqvist (S), försvarsminister. Läs artikel