Dyr nota för avskräckande försvar, Sveriges Radio

Försvarsinvesteringar på ytterligare 168 miljarder kronor till 2030 skulle ge Sverige ett avskräckande försvar, enligt försvarsmaterielutredningen.

– Då talar vi om en försvarsmakt som är mycket stygg och farlig, säger utredaren Ingemar Wahlberg.

Utredningen konstaterar att stora materielinvesteringar behövs för att Sveriges försvarsförmåga inte ska börja avta efter 2020 […]

I fall inte politikerna vill gå hela vägen och satsa 168 miljarder, så har utredningen prioriterat projekten i tre olika steg.

Mest prioriterat är att stärka förbanden genom att köpa in mängdmateriel, som till exempel soldatutrustning och se till att befintlig materiel kan användas fullt ut. Dessutom förordas bland annat ytterligare kustrobotar, stärkt sjöminerings- och amfibieförmåga, att Sverige behåller fem ubåtar och att man satsar på mer artilleri och luftvärn. De åtgärderna skulle kosta 56 miljarder. I det andra steget, som kostar 65 miljarder, ligger stort fokus på att stärka stridsflygsystemet […]

Utredningen lägger dock också förslag på omprioriteringar om politikerna inte vill utöka dagens ekonomiska ramar.

Framför allt vill man skjuta på inköpet av luftvärnssystemet Patriot, vilket skulle ge tolv miljarder kronor att lägga på annat. Framför allt på att underhålla befintlig materiel i förbanden och på basutrustning till 50 000 soldater. Sverigedemokraterna vill avbryta inköpet av Patriot och satsa på en annan lösning. De anser att utredningen ger dem rätt. Läs artikel

Inköp av Patriot-luftvärn kan skjutas upp, dn.se

Försvaret behöver fördubblade anslag för materiel. Problemen är så akuta att inköpet av luftvärnssystemet Patriot bör skjutas upp om försvaret inte får mer pengar, enligt den Materielutredning som lades fram på tisdagen […]

Med oförändrade anslag förordar utredningen att nästa stora försvarsorder på luftvärnssystemet Patriot från USA skjuts på framtiden. Ett Patriot-kontrakt på 12 miljarder kronor ska tecknas i maj, men pengarna gör bättre nytta på annat håll, enligt utredningen.  De 12 miljarderna bör i stället gå till underhåll, inköp av mängdmateriel och till att sätta i stånd de äldre luftvärnssystem som robot 70 och 90.

Men huvudförslaget är tre ekonomiska steg på totalt 168 miljarder kronor.

Steg 1 på 56 miljarder kronor behövs till Patriot-köpet och för att vidmakthålla materiel. 70 av dagens Jas-plan behålls i stället för att skrotas och används bland annat som skolflygplan. Med de 60 nya Jasplanen blir det totalt 130 Jas mot dagens 100. Man vill också modernisera en ubåt av Hallandsklass så att Sverige får fem ubåtar. Läs artikel

Utredningen Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov presenterades, regeringen.se

Regeringens särskilde utredare Ingemar Wahlberg överlämnade den 20 februari sitt betänkande rörande Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov. Utredningen har bland annat haft uppdraget att göra en analys över Försvarsmaktens materielbehov och lämna förslag på prioriterings- och effektiviseringsåtgärder, såväl inom som utöver tilldelade ekonomiska ramar.

Om de ekonomiska ramarna behålls på samma nivå som i dag menar utredningen att kvaliteten på Försvarsmaktens materiel kommer att minska och att den operativa förmågan hos förbanden efter hand inte kan bevaras. Till följd av detta föreslår utredningen vissa omprioriteringar för att minska försämringen av den operativa förmågan.

Utredningen redovisar också en rad förslag till prioriteringar av materielbehoven i olika ekonomiska nivåer utöver de tilldelade ekonomiska ramarna under perioden 2021–2030. Utredningen kommer att utgöra underlag för regeringens och Försvarsberedningens fortsatta arbete inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden efter 2020. Läs pressmeddelande

Ledare: Dags täta luckorna i försvaret, dn.se

Det säkerhetspolitiska läget har försämrats betydligt, och försvaret måste stärkas. Materielanslaget behöver öka avsevärt. Utredarens genomgång var koncis och pedagogisk. Huruvida Sverige rymmer politiker som vill förstå den är en annan sak.

Ingemar Wahlbergs uppdrag var dels att sammanställa vilken materiel Försvarsmakten har och vad den saknar, dels att undersöka vad behoven kostar. Resultatet är nedslående. Bristerna är stora, och med dagens budgetramar skulle kvaliteten sjunka. Att åstadkomma ett riktigt försvar, ett ”vasst och elakt”, kräver tillskott på 168 miljarder kronor under åren 2021-2030. Det skulle i princip betyda en fördubbling av materielanslagen […]

Wahlbergs utredning visar hur det fattas allt från stridsvagnar och fartyg till reservdelar. Vid ”oförändrad försvarsekonomi” menar han att det luftvärn med medelräckvidd, som till slut är på gång, bör prioriteras bort. Annars blir det för lite över till underhåll och kängor […]

Vad de rödgröna vill är oklart, ministrarna är oeniga om säkerhetspolitiken och MP håller emot. Allianspartierna vill på några års sikt nå Natos mål om försvarsutgifter på 2 procent av BNP, vilket är högst rimligt. I dag lägger Sverige, trots anslagsökningarna, fortfarande bara drygt 1 procent. Natomedlemskap vore logiskt, men är inte gratis. Läs artikel

Utsetter rakettskjold, Klassekampen

Denne sommeren skulle statsminister Erna Solberg (H) fått en svært krevende sikkerhetspolitisk avgjørelse på sitt bord: Spørsmålet om Norge skal bli med i Natos missilforsvar, ofte omtalt som rakettskjoldet.

Nå blir beslutningen utsatt. Årsaken er analysen som skal utgjøre grunnlaget for avgjørelsen. Analysen blir utført av forskere fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Missile Defence Agency i USA. Den skulle vært klar før nyttår, men er forsinket. Forsvarsdepartementet opplyser at forskerne nå skal være ferdige «i løpet av året», det vil si i løpet 2018 […]

Rakettskjoldet har vært et sensitivt tema i norsk utenrikspolitikk i en årrekke, og de fleste dokumentene i saken er hemmeligstemplet. I Forsvarets postjournal er det likevel mulig å lese at FFI har gjennomført en egen studie av de norske fregattenes rolle i missilforsvaret. «Undersøkelse av **** **** klasse fregatt sine mulige bidrag i Nato BMD», heter rapporten. Den er ferdiglaget, men hemmeligstemplet […]

Som Klassekampen har skrevet tidligere, er de fleste norske Russland-forskere enige i at det vil forverre det allerede dårlige forholdet til nabolandet i øst dersom Norge går inn i missilforsvaret. Spørsmålet er en av de vanskeligste sikkerhetspolitiske avgjørelsene som regjeringen står overfor. På den ene sida står forholdet til Nato, og spesielt USA. På den andre sida står forholdet til Russland.  Da Klassekampen i januar i fjor brakte nyheten om at Norge nå vurderte å bli med i rakettskjoldet, vakte det sterke reaksjoner fra russisk hold.

«I tilfelle rakettforsvarssystemer blir utplassert på norsk territorium, blir vi nødt til å reagere for å forsvare vår sikkerhet», skrev den russiske ambassaden i Oslo.  På den andre sida er missilforsvaret et av de største trans­atlantiske samarbeidsprosjektene, og det knytter USA og Europa sammen i én felles kommandostruktur. Som Klassekampen tidligere har skrevet, ser Forsvarsdepartementet på missilforsvaret som ett av få områder der USA og de europeiske landene er koblet sammen i et militært system der det ikke kan settes spørsmålstegn ved solidariteten mellom medlemslandene. Läs artikel

Efter Stalins död, Mats Björkenfeldt

Armando Iannuccis film ”The Death of Stalin” visas nu på svenska biografer.

Josef Stalin drabbas oväntat av en stroke den 4 mars 1953. Sex veckor tidigare hade säkerhetspolisen ”avslöjat” en konspiration av framstående läkare (flertalet var judar), vilka påstods ha planerat att mörda Stalin (”Doctor’s Plot”). De läkare som nu stod till buds kunde inte rädda honom. Filmen skildrar på ett underhållande sätt den maktkamp som uppkom mellan de ledande personerna i den inre cirkeln: Georgij Malenkov, Lavrentij Berija, Nikolaj Bulganin och Nikita Chrusjtjov.

Berija, chef för säkerhetstjänsten NKVD mellan 1938–1953, blev nu säker på att den stund hade kommit som han länge hade väntat på. ”There was no power on earth that could hold him back now”, uppgav Chrusjtjov senare (Joshua Rubenstein, The Last Day of Stalin. Yale University Press 2017, s.  34). I sagda bok (s. 35), men däremot inte i filmen, återges en absurd episod, dagen efter Stalins död. Chrusjtjov hade mottagit ett anonymt klagomål, att orkestern, som spelade på en hyllningskonsert, bestod av 95 procent judar, varefter Chrusjtjov senare lugnande skribenten med att den rätta procentsatsen var 35,7!

Läs mer

Peace and Law, föredrag av Hans Blix,10 mars 2008, Law Lecture, London

Alliansfriheten.se har fått tillstånd av Hans Blix att publicera föredraget:

In 1958 Grenville Clark and Louis Sohn published their famous ‘World Peace through World Law’.  They proposed a drastic revision of the UN Charter giving the General Assembly some legislative power; establishing a world police force; making the Security Council more representative of the membership and transforming it into an Executive Council. They also provided for general and complete disarmament and judicial settlement of disputes.

In discussing the considerable practical hurdles to such a plan Mr. Clark took the optimistic view (in the 1960 edition) that the process of general and complete disarmament would be well on its way in 1975.

Sadly, in 1975 the world was far from general disarmament. At the peak of the Cold War there were between 50 and 60 thousand nuclear warheads and the world war far from UN reform.

Although I must conclude that the vision of Clark and Sohn was wildly optimistic I find their view persuasive that in seeking world peace we might seek inspiration in how we have come to attain peace in the domestic sphere of nations: through legislatures, executive and judicial organs, the disarming of the individual citizens, etc.

Läs mer

Enkät: Natointresset svalnar – allt fler stöder ett alliansfritt Finland, svenska.yle.fi

Allt fler finländare tycker att Finland ska vara alliansfritt. Ett finländskt Natomedlemskap ses som mindre intressant än tidigare.

Enligt en ny enkät tycker 47 procent att alliansfrihet är bäst för landets försvar. Motsvarande andel för ett år sedan var 39 procent. Stödet för att i första hand bygga Finlands försvar på Natomedlemskap har sjunkit från 11 procent till åtta procent. Det näst bästa alternativet anses vara försvarssamarbete med EU. Det alternativet stöds av 26 procent. En försvarsallians med Sverige stöds av 11 procent.

Omkring 1 000 personer deltog i enkäten som Reservistförbundet hade låtit utföra. Läs artikel

President Niinistö i München: Det ligger i Finlands intresse att vara med och lösa krisen i Ukraina, president.fi

Republikens president Sauli Niinistö deltog i säkerhetsmötet i München den 17-18 februari 2018. Europas framtid var ett av mötets största samtalsämnen, och läget i Ryssland och Ukraina väckte också mycket diskussion […]

President Niinistö påpekade att kriget i Ukraina är Europas största problem: ”Om det finns ens den minsta möjlighet att kunna lösa problemet, måste vi vara med enligt våra resurser såväl mentalt som fysiskt.” President Niinistö konstaterade dock att arbetet med en plan om en fredsbevarande operation just bara börjat. ”Om det uppstår ett avtal och om det är ett omfattande uppdrag som har FN:s mandat, ligger det visst i Finlands intresse att få detta problem löst.” […]

Enligt president Niinistö är det möjligt att framstegen i Ukraina också dämpar den skarpa tonen mellan Förenta staterna och Ryssland.  ”Nu måste vi hoppas att vi får till stånd gemensamma lösningar, om ens små. Om vi gör framsteg i Ukraina, är det en stor gemensam kompromiss. Jag tror att därefter är det möjligt att stämningen lättas upp betydligt”, sade president Niinistö. Läs artikel

Ryska reservister, jagarchefen, blogspot.se

Efter många års diskussioner,1 förefaller nu de ryska väpnade styrkorna kommit fram till ett nytt mobiliseringssystem. Detta systemet skall införas redan under 2018 och innebär att hemförlovade soldater kan sluta kontrakt med de väpnade styrkorna som reservister. Där de förbinder sig att, dels tjänstgöra två till tre dagar per månad, dels genomföra en 20 till 30 dagar lång repetitionsutbildning varje år. Kontrakt skrivs på tre, fem eller flera år. Dessa reservister skall kunna kallas in i fred, kris och krig. I fred inom ramen för större övningar, katastrofer eller vid personalbrist i de väpnade styrkornas förband.2
Initialt är det värt att konstatera att de ryska väpnade styrkorna kommer få ett snarlikt personalförsörjningssystem som den svenska Försvarsmakten i dagsläget har. Det vill säga, kontinuerligt tjänstgörande soldater (K), tidvistjänstgörande soldater (T) (vilket får ses som motsvarighet till de ryska reservisterna) samt plikttjänstgörande personal (P). Personalförsörjningssystemet i sig kan ha vissa styrkor beroende på hur man väljer att nyttja de olika personalkategorierna, men även svagheter. Läs artikel

Avtal mellan kurderna och Assad – för att stoppa Turkiets attacker, sr.se

Syriska styrkor ska stödja kurdisk milis för att stoppa Turkiets attacker i det kurdkontrollerade området Afrin.

Det uppger både statlig syrisk TV och den kurdiska YPG-milisen. Överenskommelsen ses av den kurdiska milisen som en nödvändighet för att stoppa Turkiets framfart i norra Syrien.

Inom några timmar kommer syriska trupper att gå in i Afrin för att förstärka lokala kurdiska styrkor för att stävja Turkiets ”angrepp”, uppgav den statliga syriska nyhetsbyrån SANA under förmiddagen.

Det bekräftar därmed uppgifterna från den kurdiska administrationen i norra Syrien som i går uppgav för nyhetsbyrån Reuters att en överenskommelse med Assadregimen var nådd för att stoppa Turkiets attack mot den kurdkontrollerade enklaven Afrin. Läs artikel

Veckans citat

Vi frykter ikke at russiske stridsvogner skal rulle inn i Nato-land, sier avtroppende Nato-ambassadør Knut Hauge.

Han har tidligere vært ambassadør i Russland.

– Ingen Nato-land gjør det. Men når det gjelder hybrid krigføring og cyberangrep så har Russland vist at de har vilje til å gjennomføre og angripe. Russland er også åpne om at de ønsker å svekke Nato. De vil tilbake til en ordning i internasjonal politikk hvor det er stormaktene som bestemmer.

Forsvarets Forum 14 februari 2018