Tyskland vägrar marktrupper i Syrien

Lars-Gunnar Liljestrand

USA har begärt att Tyskland går in med markstyrkor i Syrien för att delvis avlösa amerikanerna där.

Tyska regeringens talesperson Steffen Seibert meddelade den 8 juli att Tyskland har avvisat USA:s framstöt och hävdade att man redan gör tillräckligt med en styrka i norra Irak som tränar den kurdiska peshmerga-milisen.

En utökad styrka skulle dessutom kräva ett nytt beslut av tyska förbundsdagen.

Det nuvarande mandatet från förbundsdagen löper fram till den 31 oktober 2019. Mandatet gäller både markstyrkan i Irak samt övervakningsflyg och lufttankning som en del i den USA-ledda koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR), vilken opererar både i Irak och i Syrien. Förbundsdagen har bestämt att man skall avsluta övervakningsflygningarna då mandatet går ut. För Irak har tyske utrikesministern sagt att man kan överväga att fortsätta med markstyrka men inte utöka styrkan.

I Tyskland finns ett utbrett motstånd mot att landet deltar i militära insatser utanför landets gränser. Gerhard Schröder återvaldes som förbundskansler 2002 mycket på grund av sitt tydliga nej till att delta i ett kommande krig i Irak som planerades av president George W. Bush.

Liksom i Sverige var tyska regeringen tvungen att motivera deltagandet i det djupt impopulära kriget i Afghanistan med att man skulle stärka kvinnors rättigheter.

Opinionsmätningar i Tyskland visar att 60 procent motsätter sig att Bundeswehr deltar i krig utomlands.

Det är därför inte överraskande att USA:s påtryckningar om tysk marktrupp i Syrien har mött motstånd i flera politiska läger.

SPD:s utrikespolitiske talesperson Rolf Mützenich slog nyligen fast att Tyskland bara kan delta under mandat från FN:s säkerhetsråd och beslut i Bundestag. Vad gäller Syrien konstaterade han att ”ingendera av de förutsättningarna fanns i sikte”. (Deutsche Welle 8/7)

I motsats till detta ställer sig svenska regeringen utan förbehåll bakom den USA-ledda koalitionen OIR:s militära intervention i Syrien, vilket vi tidigare uppmärksammat på den här sajten.

Eftersom OIR har som syfte att intervenera militärt i både Irak och Syrien och genom att de deltagande staterna förbundit sig till samma mål för koalitionen, blir Sverige medansvarigt för den folkrättsstridiga interventionen i Syrien.

Svenska regeringen säger sig värna folkrätten och FN-stadgan. Då finns bara ett beslut: dra sig ur Operation Inherent Resolve och ta hem soldaterna från Irak.