Ber om felles front mot USA, klassekampen.no

Irans brudd på grensa for uran-anrikning er ikke et brudd på atomavtalen, men et signal om at avtalens øvrige parter må handle, sier toppforsker til Klassekampen.[…]

– Iran er faktisk det eneste landet som lever opp til avtalen akkurat nå, sier Tarja Cronberg til Klassekampen.

Hun er æresstipendiat og forskningsprofessor på det svenske fredsforskningsinstituttet Sipri og tidligere finsk arbeidsminister for partiet De Grønne. I 2013 ledet hun som medlem av Europaparlamentets utenrikskomité EUs første delegasjon til Iran på seks år, som en del av atomforhandlingene.

– Uten mulighet for å gi Iran økonomiske fordeler av avtalen, forhindrer USAs sanksjoner de øvrige landene i å leve opp til sine forpliktelser. Samtidig får ikke iranerne eksportert tungtvann og anriket uran, slik avtalen krever, forteller hun.[…]

– Det står i en fotnote at dersom et land bryter avtalen, så har Iran rett til å øke beredskapslageret. Så dette er innenfor avtalens grenser. I stedet skal Irans handlinger tolkes som en trussel mot avtalens øvrige partnere om å leve opp til sine forpliktelser, mener hun. […]

Cronberg mener situasjonens alvor krever at atomavtalens resterende partnere, de tre EU-landene, Russland og Kina, nå må danne en felles front mot USAs handlinger.

– EU frykter USAs sanksjoner, Kina har sin egen handelskrig med landet, og Russlands forhold til Trump-administrasjonen er komplisert. Men det er bruk for en samlet politisk uttalelse fra samtlige av avtalens parter, sier hun. Läs artikel