Territoriell integritet är grunden för alla stater

Utgivarna

Syriens utrikesminister Fayssal Mikdad har på sin regerings vägnar fördömt den turkiska interventionen i norra delen av landet som ett ”flagrant brott mot FN-stadgan och folkrätten” och hänvisat till Säkerhetsrådets tidigare resolutioner.

I en rad resolutioner har Säkerhetsrådet med likalydande skrivningar slagit fast att man står bakom Syriens territoriella integritet genom

”[r]eaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of the Syrian Arab Republic, and to the purposes and principles of the Charter of the United Nations”. (Resolution 2336, december 2016)

I torsdags röstade FN:s säkerhetsråd om en resolution riktad mot Turkiets intervention i Syrien. Bakom resolution stod Tyskland, Belgien, Frankrike, Polen, Storbritannien och Estland.

Länderna varnade för att Turkiets agerande på egen hand skulle förvärra flyktingsituationen och bidra till att IS kunde stärkas, och man gjorde endast en allmän hänvisning till Syriens territoriella suveränitet.

Just den skrivningen upphävdes av att man samtidigt i resolutionsförslaget försvarade den USA-ledda koalitionen (Operation Inherent Resolve) och dess intervention i Syrien som är olaglig och har fördömts av Syriens regering.

Två av staterna bakom förslaget, Storbritannien och Frankrike, har deltagit i bombattacker på syriskt territorium sedan 2015.

Både USA och Ryssland stoppade förslaget genom sina veton. Stormakterna övergav sina allierade. USA svek kurderna och Ryssland försvarade inte Syriens rätt till territoriell integritet. Båda valde att inte gå emot Turkiet som de var och en på sitt sätt vill ha som bundsförvant.

Om det saknas tydliga hänvisningar till folkrätten hos västsidan, så är det ändå uppenbart att många av världens stater är oroade av utvecklingen. Staterna i regionen (Saudiarabien, Bahrain, Förenade Arabemiraten, Egypten), som annars är motståndare till Syrien, har nu uttalat att Syriens territoriella integritet måste respekteras.

Vi har på den här sajten  tidigare kommenterat frånvaron av tydligt stöd för Syriens territoriella integritet från den svenska regeringen, och det ser inte ut som om man från svensk sida kommer att ta en mer principiell folkrättslig ställning nu heller.

Inför EU:s ministerråd, som sammanträder den 14 oktober, har regeringen förberett förslag om vapenembargo mot Turkiet men inte sagt mer i den folkrättsliga frågan. Istället har man inför ministermötet formulerat ett skarpt angrepp på Syriens regering:

”Regeringen kommer att vara pådrivande för upprätthållandet av en sammanhållen EU-linje gällande icke-normalisering av relationer med den syriska regimen. EU:s sanktioner har visat sig vara verkningsfulla, och trycket på den syriska regimen behöver bibehållas. EU måste också fortsätta att framhäva frågan om ansvarsutkrävande.”

Sveriges regering går alltså åter till frontalangrepp mot Syrien och vill isolera landet med sanktioner, samtidigt som dess territoriella integritet kränks av främmande makter!

Som vi tidigare noterat är även Sverige med i den USA-ledda koalitionen Operation Inherent Resolve som olagligt intervenerar i Syrien. Svenska regeringen har tydligt ställt sig bakom koalitionens bombningar i Syrien.

Det ligger i vårt eget intresse som en liten stat att FN-stadgans principer upprätthålls och att staternas territoriella integritet hävdas.

Den linje i Syrienfrågan som regeringen står för strider mot Sveriges traditionella utrikespolitik att värna folkrätten.

Säkerhetsrådets resolutioner som slår fast Syriens territoriella integritet måste efterlevas.