Syriens territoriella integritet måste försvaras

Utgivarna

Turkiet förbereder sig på en ny militär intervention i norra Syrien och uppger att målet är att skapa en zon längs gränsen mellan Turkiet och Syrien rensad på kurder.

USA har meddelat att man inte kommer att backa upp kurderna militärt.

Sveriges utrikesminister Ann Linde har kommenterat på Twitter enligt TT:

”Militärt agerande kan aldrig leda till hållbar fred i Syrien. Vi står i nära kontakt med kurdiska myndigheter i området, hjälporganisationer och med andra länder som har medborgare/anknutna i lägren.”

Inte med ett ord tar svenska regeringen upp försvar av Syriens territoriella integritet mot Turkiet, USA, Ryssland, Iran och övriga stater i regionen som alla utifrån sina egna nationella intressen militärt intervenerat och på olika sätt blandat sig i Syriens inre angelägenheter.

Situationen i Syrien går inte att förstå utan att ta med förhistorien från 2011, då utländska makter stödde miliser ofta rekryterade utifrån som försökte störta den syriska regeringen. Då skapades IS, al Nustra och andra som i sin tur ledde till att kurderna i norr tog till vapen.

Sverige har inte stått utanför konflikten i Syrien. Vi deltar i den USA-ledda koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR) som sedan 2014 genomför militära operationer i strid med folkrätten i Syrien. Sverige har uttryckligen ställt sig bakom koalitionens bombningar i Syrien vilka medverkat till dagens situation och risken för att landet delas upp.

En talesman för Syriens utrikesdepartement fördömde i kraftiga ordalag  den 8 oktober Turkiets militära hot som utgör ”ett flagrant brott mot folkrätten och Säkerhetsrådets resolutioner som understryker respekten för  Syriens suveränitet och territoriella integritet” ( SANA 8 oktober)

Det är en skam för Sverige att regeringen inte försvarar grundläggande folkrättsliga principer som FN-stadgans våldsförbud och nationell suveränitet.

I oktober brukar tjänstemännen på UD på uppdrag av regeringen börja skriva på en ny proposition om fortsatt svensk trupp i Irak under ledning av USA i koalitionen OIR.

Det är hög tid att Sverige avslutar det militära deltagandet i stormaktspelet i Mellanöstern. Ingen ny proposition behövs för det. Mandatet från riksdagen går ut vid årsskiftet, och soldaterna kan vara hemma på en vecka.