Den marina striden i centrum, forsvarsmakten.se

Årets största nationella marinövning, Swenex 19, står för dörren. Mellan den 12-24 oktober övar marinen på att lösa de svåraste uppgifter man kan ställas inför, att försvara Sverige och svenska intressen mot ett angrepp från en kvalificerad motståndare. Övningen genomförs i södra Östersjön och Hanöbukten. […]

Övningen är viktig av många skäl. Främst för att den utvecklar krigsförbanden under en tid när den säkerhetspolitiska situationen i närområdet har försämrats vilket gör det än viktigare att marinen kan bidra med stabilitet och säkerhet i och kring Östersjöområdet. Övningen sänder också budskap, vilket Anders Olovsson trycker på:

–Swenex bygger förtroende och tillit internt inom marinen vilket gör oss starkare. Inom försvarsmakten bygger vi förtroende för att marinen är beredd att göra sin del av den gemensamma striden, om det skulle bli nödvändigt. Vi berättar också för svenska folket att det finns en marin som är beredd att slåss för Sverige och svenska intressen. Slutligen sänder vi budskap till vår omvärld att marinen är att räkna med. Läs pressmeddelande