Sveriges oberoende under attack, Lars-Gunnar Liljestrand

”Sverige bör fundera noga innan man skriver under. En del av vårt säkerhetssamarbete kan hindras av avtalet”, säger USA:s nedrustningsambassadör Robert Wood i en intervju .

Woods intervention är bara en i raden från amerikanska företrädare. Enligt Dagens Nyheter skall amerikanske tjänstgörande ambassadören i Stockholm ha varnat Sverige för att underteckna konventionen. Detta skulle, enligt ambassadören, kunna försämra försvarssamarbetet med USA. Enligt Svenska Dagbladet skall en liknande varning ha framförts av USA:s försvarsminister James Mattis i ett brev till försvarsminister Peter Hultqvist.

Det går knappast att hitta något sakskäl för att svenska samarbeten om nya militära system skulle äventyras om Sveriges riksdag ratificerar den konvention om förbud mot kärnvapen som FN:s generalförsamling har antagit, under Sveriges medverkan och bifall.

Det verkar snarare som om frågan nu används av USA för att få Sverige att ställa in sig under amerikansk ledning.

Det är inte heller den första fråga där USA pressat Sverige att rucka på sitt oberoende. USA har genomdrivit att amerikanska spaningsplan fått flyga över svenskt territorium. Amerikanska generaler har offentligt, och utan mothugg från Sveriges regering, framfört synpunkter på hur Gotland skall befästas, och bland annat har man lanserat Patriotmissiler.

Robert Wood är den senaste i raden, och han trappar nu upp tonläget mot Sverige. Med hänvisning till länder som planerar att ratificera avtalet säger han att om dessa länder skriver under avtalet kan det bli omöjligt för USA att utföra delar av ett normalt säkerhetssamarbete. Det kan exempelvis bli svårt att utföra rutinmässiga hamnbesök av amerikanska skepp, överflygningar med vissa flygplan och särskilda militärövningar. Detta är allvarliga frågor, enligt Wood.

”Avtalet kan hindra kärnvapenstater från att engagera sig i icke-kärnvapenstater i särskilda säkerhetslägen”, säger han.

Robert Wood uppmanar därför den svenska regeringen ”att noga tänka över saken”, innan den skriver under kärnvapenavtalet.

USA får stöd i sin kampanj av de borgerliga partierna som gjort avtalsfrågan till något av en säkerhetspolitisk huvudfråga. De har blåst upp frågan till en dimension som saknar motstycke i andra demokratiska stater som Österrike, Cypern, Irland, Malta och Schweiz, vilka också röstade för konventionen.

Nato-landet Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen uttryckte sin förvåning över den svenska debatten. Han kunde inte se att den svenska kärnvapenpolitiken på något sätt skulle påverka det militära samarbetet. Han har aldrig hört denna fråga diskuteras inom Nato.

”Jag tror den här frågan väcker större intresse i Sverige än den gör på andra ställen”, säger han (Sveriges Radio 31/8).

Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström har förklarat att avtalet skall analyseras för att se om svenska säkerhetsfrågor påverkas. Den utvärderingen skall främmande makter inte påverka med öppna eller dolda hot

Allianspartierna borde betänka att de riskerar att spela med i ett stormaktspel där Sveriges oberoende ligger med i potten.