”Vi ska inte ha främmande trupper på svensk mark”,svd.se

…Övningar som Aurora är en del av det senaste försvarsbeslutet mellan S, MP, M, C och KD och därmed ett politiskt uppdrag till Försvarsmakten. Ändå är övningen kontroversiell och ifrågasatt.

När det amerikanska och franska försvarets luftvärnssystem, utrustade med Patriot- respektive Samp/T-robotar, anländer till Göteborg på onsdag kommer förbanden att mötas av ÖB Micael Bydén, men även av protester under parollen att Aurora ska stoppas.

Vänsterpartiets ledamot i försvarsutskottet Stig Henriksson ser det kravet som meningslöst.

– Det vore ett kraftfullt slag i luften att ha den synpunkten nu. Men jag vill att det ska bli en debatt om vad Aurora betyder säkerhetspolitiskt.

I vilket avseende?

– Helst hade jag sett att övningen inte hade genomfördes. Jag tycker inte vi ska ha främmande trupper på svenskt territorium vare sig för övning eller skarpa lägen.

Varför inte?

– Det skapar tveksamheter om vår militära alliansfrihet som vi ändå har och ska ha.

Natos kärnvapendoktrin och enskilda länders innehav är ytterligare en komplikation, anser Henriksson.

– Varningarna för kärnvapen har förnekats och beskrivits som fullständigt irrelevant. Nu plötsligt skulle ett svenskt undertecknande av det här FN-konventionen hota hela vårt samarbete med Nato. Det är svårt att få ihop utan optionen att Nato vill kunna ha kärnvapen i Sverige. Annars skulle ju inte avtalet i sig spela någon roll för Natoländerna. Läs artikel