Genomförandet av försvarsbeslutet – regeringens åtgärder på försvarområdet, regeringen.se

Den enskilt viktigaste målsättningen i försvarsinriktningsperioden fram till 2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden. Försvaret ska kunna användas i fred, i kris och i krig. Krigsförbanden utformas i första hand för att kunna möta ett väpnat angrepp.

  • De tre utredningar som regeringen tillsatt rörande personalförsörjningen av det militära försvaret, logistik för högre försvarsberedskap och forskning och utveckling på försvarsområdet har överlämnats och bearbetas nu vidare,
  • Regeringen beslutade hösten 2016 om att tillföra Försvarsmakten ytterligare tolv Archer-pjäser till artilleriet,
  • Beredskapsanpassningar har genomförts till följd av omvärldsläget och den höga militära aktiviteten i vårt närområde, t.ex. förstärkningen och tidigareläggningen av etableringen på Gotland. Försvarsmakten har återaktiverat markbaserad kustrobot.

Som ett led att säkerställa personalförsörjningen beslutlutade regeringen i december 2014 att åter börja kalla in krigsplacerad personal för repetitionsutbildning. Regeringen tillsatte också en utredning rörande personalförsörjningen till försvaret (SOU 2016:63).

Under våren 2017 beslutade regeringen att Försvarsmakten ska planera för att genomföra grundutbildning med värnplikt för minst 4 000 personer per år 2018 och 2019. Läs pressmeddelande