Sverige och omvärlden

Sven Hirdman

i ett komplicerat världsläge är det viktigare än någonsin att Sverige har en genomtänkt och trovärdig säkerhetspolitik som bidrar till att hålla oss utanför krig och minskar spänningsnivån i Europa. En sådan säkerhetspolitik måste baseras på en grundlig analys och inte enbart på dagsaktuella värderingar.

Världsläget

Världen av idag präglas av motstridiga tendenser. De viktigaste förefaller mig vara följande: Den snabba teknikutvecklingen som slår igenom i globaliseringen. Alla hinner inte med i denna utveckling, och motsättningar uppstår mellan olika generationer och grupper. Den israeliske historikern Yuval Harari diskuterar detta i sina böcker och ser för sig en framtid av en härskande supergrupp av homus deus och den stora massan av människor, som egentligen inte behövs i produktionen. Man behöver inte gå så långt som till Harari för att inse att globaliseringen skapar problem och svikna förväntningar, samtidigt som den har bidragit till att lyfta många människor ur fattigdom och gett dem ett bättre liv. Hela artikeln finns här:Sverige och omvärlden

Anm: Artikeln är publicerad i Krigsvetenskapsakademins Tidskrift Nr 3 2019 och publiceras på denna sajt med författarens tillstånd