Till minne: Anders Ferm, dn.se

Allan Larsson

Förre ambassadören Anders Ferm, Stockholm, har avlidit, 81 år gammal. Närmast anhöriga är hustrun Birgit, sonen Carsten och dottern Lotta.

Anders Ferm var utrustad med den skarpaste hjärnan och den vassaste pennan i den krets av unga män som i slutet av 1960-talet fick förmånen att arbeta med Tage Erlander – Europas vid det laget mest erfarne regeringschef – och Olof Palme, den blivande statsministern.

Anders hade gått från klarhet till klarhet: inflyttad från landsorten, examen från Handels, praktik på Handelskammaren i Paris, tjänsteman på kommunikationsdepartementet, där Olof Palme upptäckte hans kapacitet. Kort därefter till Tage Erlanders kansli, där vi blev kollegor, ”Tages pojkar” som man sa. Där ingick också Leif Andersson, Olle Svenning, Jan O Karlsson och Ingvar Carlsson. Läs minnesrunan