Svenska JAS-plan leder amerikanska bombplan över svenskt territorium

Lars-Gunnar Liljestrand

Flera medier rapporterar om hur svenska flygvapnet har deltagit i en övning, där amerikanska bombplan leds över Nordsjön och svenskt territorium upp till Nordnorge.

Dagens Nyheter meddelade idag (21/5) om övningen:

”I övningen samverkade Sveriges och USA:s flygvapen för att understödja svensk trupp på marken. Den inleddes med att två strategiska bombplan, B1-B Lancer, startade från sin hemmabas i Syd-Dakota i norra USA. På onsdagsmorgonen möttes de över den svenska västkusten av fyra Gripen-plan.” Svenska flygstridsledare skall sedan ha väglett bombplanen mot en spelad fiende i ett målområde i nordöstra Vänern.

Övningen är märklig. Amerikanska strategiska bombplan lyfter från en bas i Syd-Dakota för att bomba en fiende som tagit sig in på svenskt territorium. Även tankning i luften av JAS-planen från ett medföljande amerikanskt tankflyg övades.

Övningen kan knappast ses som bara ett tänkt kollektivt självförsvar utan snarare som en del i USA:s strategiska planering för en möjlig konfrontation med Ryssland i Arktis och Norska havet.

Till Dagens Nyheter säger svenske flygvapenchefen att det var ett ”offensivt luftförsvaruppdrag”, där man övade för att kunna slå ut fiendens infrastruktur och sambandscentraler. Det väcker frågor om scenarier, där svenska plan i samverkan med USA attackerar mål också utanför våra gränser.

UPI meddelade den 20 maj att B1-planen eskorterades av brittiska, norska och svenska jaktplan som en långdistansövning. Bombplanen lufttankades, och efter genomförda övningar i norr återvände de till USA utan mellanlandning.

B1-plan har tidigare, den 5 maj i år, genomfört liknande strategiska bombuppdrag i den baltiska regionen, och överflygningar gjordes då över Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

Uppenbarligen var Sverige det enda icke Nato-land som överflugits under dessa övningar.

Kring Nordkalotten pågår sedan några år en kapprustning mellan USA och Ryssland, vilket vi tidigare kommenterat på den här sajten.

Genom att också Sverige deltagit i USA-ledda militärövningar i norr riskerar, vi att bidra till ökad spänning där och kan framstå som deltagare i en möjlig kommande stormaktskonflikt i området.

När svenska JAS-plan nu övade lufttankning från ett amerikanskt tankplan, var det knappast nödvändigt för att verka för svenskt försvar på svenskt territorium. Det ger intrycket, att svenska JAS kan bli en del i långdistansoperationer i norr vid en konfrontation med Ryssland.

Svenska JAS-plan skall användas för det svenska nationella försvaret, och svenskt territorium skall inte användas av utländskt flyg, även om det kallas övning.

Anm. Den överenskommelse som träffats  mellan USA. Sverige och Finland och som försvarsminister Peter Hultqvist refererar till, se nedan,  angående den nya flygövningen har tidigare kommenterats på den här  sajten.

Dagens Nyheter 21 maj:   ” Försvarsminister Peter Hultqvist (S) understryker att övningen är bra och att den förutom att öka flygvapnets kapacitet har ett budskap till omvärlden.

– Detta är naturligtvis en säkerhetspolitisk signal som vi anser bidrar till stabiliteten i vårt närområde, säger försvarsminister Peter Hultqvist till DN.

Övningen sker i linje med de överenskommelser som Hultqvist från 2016 slutit med USA:s försvarsministrar Ashton Carter (president Barack Obamas regering) och James Mattis samt Mark Esper (under Donald Trump). ”